มวยภูธรเฮสนั่นจัดได้แล้วมีพนันให้ขอนายอำเภอ

Muayputhon1

 

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 419 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฏร มอบหมายให้ ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แลพ ดร.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ดำเนินการประชุมร่วม 2 คณะ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของนักมวยและบุคลากรในวงการกีฬามวย ในการขออนุญาตจัดการแข่งขันชกมวยในพื้นที่ต่างจังหวัด (จัดมวยภูธร) โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา, กระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่งชาติ

     การประชุมครั้งนี้ ผู้ชี้แจงได้อธิบายถึงแนวทางในการจัดทำคู่มือการจัดการแข่งขันในประเภทต่างๆ โดยเฉพาะกีฬามวยภูธรที่สามารถจัดได้ทันที แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่ก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาการจัดมวยในการให้อำนาจ กกท., ผวจ. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ต้องการให้ลดขั้นตอน เพื่อให้การจัดมวยสามารถจัดได้โดยเฉพาะขั้นตอนด้านระยะเวลาในการจัดมวย

     นายประเสริฐ หอธรรมรัตน์ โฆษกคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันชมมวยถือเป็นจารีตประเพณีมาแต่โบราณ ถือเป็นกีฬาศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติไทยที่ฝรั่งหลงใหล การที่จะเปิดให้มีการอนุญาตให้มีการจัดมวย จึงต้องการให้เกิดความชัดเจนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา เนื่องจากคำสั่งผ่อนปรนเป็นการใช้ดุลยพินิจผู้จัดเห็นว่าไม่มีความชัดเจนที่มองว่าสองมาตรฐาน เพราะในการให้บริการสถานบันเทิง หรือแม้แต่กิจกรรมของ "ลุงพล" เต่างอย กลับสามารถจัดได้ แต่ในทางกลับกันคนกีฬามวยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้

     นายสามารถ มะลูลีม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 กล่าวว่า เรื่องการจัดมวยในสนามกรุงเทพฯ ไม่น่าห่วง แต่ห่วงในเรื่องการจัดมวยตามภูธร เพราะถือเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะตามต่างจังหวัดจะเป็นสนามมวยล้อมผ้า การจัดมวยจะไม่พอค่าใช้จ่ายต้องการให้ทางมหาดไทยช่วยในมวยต่างจังหวัดเพราะห่วงเรื่องนักมวยที่จะท้อเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะมวยเด็กที่จะเติบโตเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

     นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบ "โควิด-19" กล่าวว่า การออกแนวทางการจัดมวยภูธรก่อนการจัดงาน 14 วัน และให้มี กกท., สาธารสุข และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ให้อนุญาต ส่วนตัวมองว่าเป็นการสร้างขั้นตอนและการให้อำนาจกับทาง กกท. ประจำจังหวัดที่ไม่จำเป็น เพราะอาจเป็นช่องทางในทางทุจริตได้ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องการให้มีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้

     นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการฯ พ.ร.บ.มวย กล่าวว่า ปัญหานี้คนมวยภูธรได้เข้าไปขอความเห็นใจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพราะกีฬามวยไม่สามารถจัดขึ้นมาได้เลยโดยเฉพาะมวยภูธรเมื่อจัดไม่ได้ก็จะส่งผลกระทบต่อไปถึงมวยในสนามใหญ่ และปัญหาในเรื่องมาตรฐานการให้อนุญาตนั้นสถานบันเทิงมีการอนุญาต แต่สนามมวยกลับไม่ได้รับการอนุญาต จึงมองว่าเป็นเรื่องสองมาตรฐาน

     นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม รองประธานอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบ "ไวรัสโควิด-19" กล่าวว่า เข้าใจว่าขณะนี้กีฬามวยกลายเป็นแพะของสังคม การออกระเบียบในการขออนุญาตจึงสร้างขั้นตอนมากยิ่งขึ้น ทั้งที่สามารถที่จะผ่อนปรนกันได้หากเปรียบเทียบกับสถานบันเทิง จึงขอเสนอว่าในกรณีมวยภูธร การขออนุญาตจัดการแข่งขัน เมื่ออยู่ในภูธรหรือท้องถิ่นสมควรให้นายอำเภออนุญาตเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวก

     สำหรับบรรยากาศการประชุมนอกจากการสะท้อนปัญหาผลกระทบแล้ว ในการจัดมวยนั้นขณะนี้ชัดเจนว่าสามารถที่จะจัดได้ทันที โดย ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบ "โควิด-19" กล่าวสรุปในที่ประชุมว่า การจัดมวยสามารถที่จะจัดได้ ในส่วนของมวยภูธร หากไม่มีการพนันสามารถขอได้กับกกท.จังหวัด แต่หากมีการพนัน ให้ขออนุญาตกับนายอำเภอในแต่ละจังหวัด ส่วนมาตรฐานการจัดให้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือ แต่หากมีการใช้ดุลยพินิจในพื้นที่หากมีการประเมินถึงความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา-19 ก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งอาจจะใช้ดุลยพินิจยกเลิกการจัดการแข่งขันได้ทันทีเช่นกัน

Tags #มวยภูธร #พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 #โควิด-19
ศุกร์ 11 ก.ย. 2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เตือน! ประชาชน 10 จังหวัด ต่อไปนี้ ชายแดนติดเมียนมา เฝ้าระวัง โควิด-19
เตือน! ประชาชน 10 จังหวัด ต่อไปนี้ ชายแดนติดเมียนมา เฝ้าระวัง โควิด-19

จันทร์ 28 ก.ย. 2563 [ 5]

อ่านต่อ
เวทีเปิดต้อนรับต่างชาติ พ.ย.นี้
เวทีเปิดต้อนรับต่างชาติ พ.ย.นี้

จันทร์ 28 ก.ย. 2563 [ 32]

อ่านต่อ
เงินถึงมือ 28นี้ ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50%
เงินถึงมือ 28นี้ ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50%

ศุกร์ 25 ก.ย. 2563 [ 169]

อ่านต่อ
 “แสนชัย” นำทีมนักมวยไทยไฟท์ ตรวจโควิด-19 ก่อนขึ้นสังเวียนจริง
“แสนชัย” นำทีมนักมวยไทยไฟท์ ตรวจโควิด-19 ก่อนขึ้นสังเวียนจริง

ศุกร์ 18 ก.ย. 2563 [ 278]

อ่านต่อ
แบดมินตันโลก ประกาศเลื่อนจัด โธมัส-อูเบอร์ คัพ ปีนี้ หลังหลายชาติถอนตัวเพราะโควิด
แบดมินตันโลก ประกาศเลื่อนจัด โธมัส-อูเบอร์ คัพ ปีนี้ หลังหลายชาติถอนตัวเพราะโควิด

อังคาร 15 ก.ย. 2563 [ 2,037]

อ่านต่อ
"อัคบาร์" แข้งบุรีรัมย์ หายจากโควิด-19 แล้ว
"อัคบาร์" แข้งบุรีรัมย์ หายจากโควิด-19 แล้ว

อังคาร 15 ก.ย. 2563 [ 519]

อ่านต่อ