โปรโมเตอร์สนามมวยลุมพินี

เรียงตามลำดับการเป็นโปรโมเตอร์ ก่อน - หลัง
นายพีรพงษ์ ธีระเดชพงศ์
นายพีรพงษ์ ธีระเดชพงศ์
ศึกเกียรติเพชร
นายประดิษฐ์ สฤษดิ์อภิรักษ์
นายประดิษฐ์ สฤษดิ์อภิรักษ์
ศึกเพชรสุภาพรรณ
พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์
พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์
ศึกแสงมรกต
นายสุรพล นราตรีกุล
นายสุรพล นราตรีกุล
ศึกขุนศึกตระกูลหยาง
พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์
พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์
ศึกเพชรเกียรติเพชร
ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร
ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร
ศึกอาร์แอร์ไลน์
พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
ศึกพุ่มพันธ์ม่วง
นายสมนึก พัดบุรี
นายสมนึก พัดบุรี
ศึกเพชรหนุ่มน้อย
นายสมชาย เทศรุ่งเรือง
นายสมชาย เทศรุ่งเรือง
ศึก พี.เค.แสนชัย
นายพัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์
นายพัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์
ศึกวันชนะชัย
น.ส.ปริยากร รัตนสุบรรณ
น.ส.ปริยากร รัตนสุบรรณ
ศึกเอสวัน
ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
ศึก ดร.น๊อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์
นายสาริต แสงจันทร์
นายสาริต แสงจันทร์
ศึกหมูปิ้งอร่อยจุงเบย
นายภุชงค์ กิจขยัน
นายภุชงค์ กิจขยัน
ศึกศิริลักษณ์มวยไทย

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562