Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2561

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

บางระจัน

2

อีมิเน้นท์แอร์

3

วันมิตรชัย

4

เพชรยินดี

5

เพชรหนุ่มน้อย

6

มวยไทยลุมพินีฯ

7

ชูเจริญมวยไทย

8

จิตรเมืองนนท์

9

เกียรติเพชร

10

วันกิ่งทอง

11

วันทรงชัย

12

เอสวัน

13

มวยไทยลุมพินีฯ

14

ต.ชัยวัฒน์

15

เพชรเจ้าพระยา

16

รวมพลคนแปดริ้ว

17

ส.สมหมาย

18

ชูเจริญมวยไทย

19

พุ่มพันธุ์ม่วง

20

มวยไทยลุมพินีฯ

21

เพชรยินดี

22

วันทรงชัย

23

พี.เค.แสนชัยฯ

24

เพชรวิทยา

25

ส.สมหมาย

26

เพชรสุภาพรรณ

27

มวยไทยลุมพินีฯ

28

วันทรงชัย

29

รายการสนาม

30

ขุนศึกตระกูลหยาง

31

เพชรยินดี

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

วันทรงชัย

2

ดร.น็อตมวยไทยฯ

3

มวยไทยลุมพินีฯ

4

บางระจัน

5

ต.ชัยวัฒน์

6

เพชรเกียรติเพชร

7

วันมิตรชัย

8

จิตรเมืองนนท์

9

รวมพลคนแปดริ้ว

10

มวยไทยลุมพินีฯ

11

วันกิ่งทอง

12

เชฟบุญธรรม

13

เกียรติเพชร

14

วันทรงชัย

15

วันมิตรชัย

16

อาร์แอร์ไลน์

17

มวยไทยลุมพินีฯ

18

เพชรเจ้าพระยา

19

ส.สมหมาย

20

วันชัยชนะ

21

ชูเจริญมวยไทย

22

เพชรเจ้าพระยา

23

อีมิเน้นท์แอร์

24

มวยไทยลุมพินีฯ

25

ส.สมหมาย

26

บางระจัน

27

เอสวัน

28

เพชรยินดี

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

หยุด วันมาฆบูชา

2

เกียรติเพชร

3

มวยไทยลุมพินีฯ

4

วันมิตรชัย

5

วันทรงชัย

6

รายการสนาม

7

ส.สมหมาย

8

เพชรวิทยา

9

เพชรเกียรติเพชร

10

มวยไทยลุมพินีฯ

11

เพชรวิทยา

12

เพชรยินดี

13

เพชรหนุ่มน้อย

14

ต.ชัยวัฒน์

15

ส.สมหมาย

16

แสงมรกต

17

มวยไทยลุมพินีฯ

18

จิตรเมืองนนท์

19

วันกิ่งทอง

20

รวมพลคนแปดริ้ว

21

ชูเจริญมวยไทย

22

เชฟบุญธรรม

23

ขุนศึกตระกูลหยาง

24

มวยไทยลุมพินีฯ

25

เชฟบุญธรรม

26

รายการสนาม

27

เกียรติเพชร

28

รายการสนาม

29

บางระจัน

30

พี.เค.แสนชัยฯ

31

มวยไทยลุมพินีฯ

ไตรมาสที่ 2/2561

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ส.สมหมาย

2

วันทรงชัย

3

เพชรเกียรติเพชร

4

วันมิตรชัย

5

ส.สมหมาย

6

ดร.น็อตมวยไทยฯ

7

ลุมพินีทีเคโอ

8

วันกิ่งทอง

9

เพชรยินดี

10

เอสวัน

11

บางระจัน

12

ชูเจริญมวยไทย

13

อาร์แอร์ไลน์

14

ลุมพินีทีเคโอ

15

เพชรสี่หมื่น

16

เพชรเจ้าพระยา

17

อีมิเน้นท์แอร์

18

วันกิ่งทอง

19

จิตรเมืองนนท์

20

พุ่มพันธุ์ม่วง

21

ลุมพินีทีเคโอ

22

จิตรเมืองนนท์

23

วันทรงชัย

24

ขุนศึก ตระกูลหยาง

25

ส.สมหมาย

26

วันมิตรชัย

27

เกียรติเพชร

28

ลุมพินีทีเคโอ

29

วันทรงชัย

30

เพชรยินดี

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

เกียรติเพชร

2

เพชรวิทยา

3

วันทรงชัย

4

เพชรเกียรติเพชร

5

ลุมพินีทีเคโอ

6

เชฟบุญธรรม

7

บางระจัน

8

วันชัยชนะ

9

เพชรยินดี

10

รายการสนาม

11

แสงมรกต

12

ลุมพินีทีเคโอ

13

วันมิตรชัย

14

ต.ชัยวัฒน์

15

พี.เค.แสนชัยฯ

16

ชูเจริญมวยไทย

17

ส.สมหมาย

18

เอสวัน

19

ลุมพินีทีเคโอ

20

บางระจัน

21

จิตรเมืองนนท์

22

เพชรหนุ่มน้อย

23

รายการสนาม

24

เพชรเจ้าพระยา

25

รวมพลคนแปดริ้ว

26

ลุมพินีทีเคโอ

27

วันกิ่งทอง

28

วันทรงชัย

29

หยุด วันวิสาขบูชา

30

รายการสนาม

31

เชฟบุญธรรม

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

เพชรสุภาพรรณ

2

ลุมพินีทีเคโอ

3

ชูเจริญมวยไทย

4

รายการสนาม

5

(รายการสนาม)

6

ส.สมหมาย

7

เพชรยินดี

8

อีมิเน้นท์แอร์

9

ลุมพินีทีเคโอ

10

เพชรเจ้าพระยา

11

วันมิตรชัย

12

รวมพลคนแปดริ้ว

13

ต.ชัยวัฒน์

14

เพชรสี่หมื่น

15

เกียรติเพชร

16

ลุมพินีทีเคโอ

17

เพชรยินดี

18

วันกิ่งทอง

19

ดร.น็อตมวยไทยฯ

20

ชูเจริญมวยไทย

21

วันทรงชัย

22

เพชรหนุ่มน้อย

23

ลุมพินีทีเคโอ

24

ต.ชัยวัฒน์

25

ส.สมหมาย

26

เกียรติเพชร

27

เชฟบุญธรรม

28

บางระจัน

29

พี.เค.แสนชัยฯ

30

ลุมพินีทีเคโอ

ไตรมาสที่ 3/2561

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

บางระจัน

2

ชูเจริญมวยไทย

3

พี.เค.แสนชัยฯ

4

วันมิตรชัย

5

เพชรยินดี

6

แสงมรกต

7

มวยไทยลุมพินีฯ

8

วันกิ่งทอง

9

เพชรยินดี

10

เกียรติเพชร

11

บางระจัน

12

จิตรเมืองนนท์

13

เกียรติเพชร

14

มวยไทยลุมพินีฯ

15

(รายการสนาม)

16

เพชรเจ้าพระยา

17

ขุนศึกตระกูลหยาง

18

วันกิ่งทอง

19

ส.สมหมาย

20

อีมิเน้นท์แอร์

21

มวยไทยลุมพินีฯ

22

ชูเจริญมวยไทย

23

ต.ชัยวัฒน์

24

เพชรสุภาพรรณ

25

ส.สมหมาย

26

วันทรงชัย

27

หยุดวันอาสาฬหบูชา

28

หยุดวันเข้าพรรษา

29

เพชรวิทยา

30

เพชรยินดี

31

รวมพลคนแปดริ้ว

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

เพชรวิทยา

2

เชฟบุญธรรม

3

อาร์แอร์ไลน์

4

มวยไทยลุมพินีฯ

5

บางระจัน

6

วันทรงชัย

7

เพชรเกียรติเพชร

8

ส.สมหมาย

9

เพชรยินดี

10

พี.เค.แสนชัยฯ

11

มวยไทยลุมพินีฯ

12

วันกิ่งทอง

13

บางระจัน

14

ดร.น็อตมวยไทยฯ

15

ชูเจริญมวยไทย

16

จิตรเมืองนนท์

17

เกียรติเพชร

18

มวยไทยลุมพินีฯ

19

เพชรเจ้าพระยา

20

จิตรเมืองนนท์

21

(รายการสนาม)

22

วันทรงชัย

23

ส.สมหมาย

24

ขุนศึกตระกูลหยาง

25

มวยไทยลุมพินีฯ

26

เพชรวิทยา

27

วันมิตรชัย

28

เพชรหนุ่มน้อย

29

เพชรเจ้าพระยา

30

วันทรงชัย

31

เพชรเกียรติเพชร

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยไทยลุมพินีฯ

2

ต.ชัยวัฒน์

3

ชูเจริญมวยไทย

4

ลพน.เกริกไกร

5

เพชรวิทยา

6

เชฟบุญธรรม

7

เพชรสุภาพรรณ

8

มวยไทยลุมพินีฯ

9

ศึกส.สมหมาย

10

วันกิ่งทอง

11

พุ่มพันธุ์ม่วง

12

ต.ชัยวัฒน์

13

เพชรยินดี

14

รวมพลคนแปดริ้ว

15

มวยไทยลุมพินีฯ

16

วันมิตรชัย

17

ส.สมหมาย

18

(รายการสนาม)

19

ชูเจริญมวยไทย

20

วันทรงชัย

21

วันชัยชนะ

22

มวยไทยลุมพินีฯ

23

ชูเจริญมวยไทย

24

วันทรงชัย

25

เพชรหนุ่มน้อย

26

เชฟบุญธรรม

27

ส.สมหมาย

28

ดร.น็อตมวยไทยฯ

29

มวยไทยลุมพินีฯ

30

วันมิตรชัย

ไตรมาสที่ 4/2561

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ชูเจริญมวยไทย

2

เกียรติเพชร

3

บางระจัน

4

จิตรเมืองนนท์

5

ดร.น็อตมวยไทยฯ

6

มวยไทยลุมพินีฯ

7

วันกิ่งทอง

8

เพชรยินดี

9

ทีเด็ด99

10

วันมิตรชัย

11

เชฟบุญธรรม

12

อาร์แอร์ไลน์

13

หยุด

14

บางระจัน

15

เพชรเจ้าพระยา

16

เพชรสุภาพรรณ

17

วันกิ่งทอง

18

ส.สมหมาย

19

เพชรเกียรติเพชร

20

มวยไทยลุมพินีฯ

21

เพชรวิทยา

22

ต.ชัยวัฒน์

23

วันปิยะมหาราช

24

เชฟบุญธรรม

25

เพชรยินดี

26

วันชัยชนะ

27

มวยไทยลุมพินีฯ

28

ชูเจริญมวยไทย

29

เพชรยินดี

30

ดร.น็อตมวยไทยฯ

31

เพชรวิทยา

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

วันทรงชัย

2

เกียรติเพชร

3

มวยไทยลุมพินีฯ

4

บางระจัน

5

วันทรงชัย

6

เพชรเกียรติเพชร

7

ส.สมหมาย

8

จิตรเมืองนนท์

9

ทีเด็ด99

10

มวยไทยลุมพินีฯ

11

วันกิ่งทอง

12

ส.สมหมาย

13

พี.เค.แสนชัยฯ

14

ชูเจริญมวยไทย

15

เชฟบุญธรรม

16

พุ่มพันธุ์ม่วง

17

มวยไทยลุมพินีฯ

18

เพชรเจ้าพระยา

19

จิตรเมืองนนท์

20

ขุนศึกตระกูลหยาง

21

วันทรงชัย

22

เพชรยินดี

23

เพชรสุภาพรรณ

24

มวยไทยลุมพินีฯ

25

เพชรวิทยา

26

วันมิตรชัย

27

อีมิเน้นท์แอร์

28

เพชรเจ้าพระยา

29

ส.สมหมาย

30

เพชรหนุ่มน้อย

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยไทยลุมพินีฯ

2

ต.ชัยวัฒน์

3

ชูเจริญมวยไทย

4

ทีเด็ด99

5

เพชรวิทยา

6

วันทรงชัย

7

ลพน.แชมเปี้ยนฯ

8

มวยไทยลุมพินีฯ

9

รายการสนาม

10

วันกิ่งทอง

11

พี.เค.แสนชัยฯ

12

รายการสนาม

13

จิตรเมืองนนท์

14

ขุนศึกตระกูลหยาง

15

มวยไทยลุมพินีฯ

16

วันมิตรชัย

17

ส.สมหมาย

18

พุ่มพันธุ์ม่วง

19

ชูเจริญมวยไทย

20

ส.สมหมาย

21

อาร์แอร์ไลน์

22

มวยไทยลุมพินีฯ

23

เพชรยินดี

24

บางระจัน

25

เพชรหนุ่มน้อย

26

วันสถาปนารดน.+เพชรยินดี

27

วันทรงชัย

28

เกียรติเพชร

29

มวยไทยลุมพินีฯ

30

ชูเจริญมวยไทย

31

วันทรงชัย

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน