Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

กลอิเหนาแทงกริช
กลอิเหนาแทงกริช

กล ประชิดคู่ชกยกหมัดสอย

อิเหนา คอยต่อยขวาเดินหน้าใส่

แทง ศอกแก้ทแยงเท้าเข้าวงใน

กริช เสือกไปมุ่งหมายยอกชายโครง

กลสลับฟันปลา
กลสลับฟันปลา

กล ทแยงแขนเยื้องไปเบื้องหน้า

สลับ ท่าเท้าคู่ดูสุดสวย

ฟัน แก้โดยสองแขนตามแผนมวย

ปลา ลงอวยอยู่ที่แผนลีลา

กลปักษาแหวกรัง
กลปักษาแหวกรัง

กล ไม้ครูเดินมวยสวยไม่หยอก

ปักษา ออกรังไปจิกใส่หน้า

แหวก ท่อนแขนแก้ผลักพันพักตรา

รัง ก็อ้าพาเน้นเด่นเชิงครู

กลชวาซัดหอก
กลชวาซัดหอก

กล เดินมวยมือซ้ายบั้งขวาตั้งมั่น

ชวา ฟันศอกใส่ตั้งใจสู้

ซัด กลแก้โดยศอกออกพันตู

หอก พุ่งสุ่ใส่กันหมายบรรลัย

ยอเขาพระสุเมรุ
ยอเขาพระสุเมรุ

ยอ หมัดตรงใส่หน้าขวาตั้งมั่น

เขา สูงพลันล่อลูกเล่นเป็นโขยง

พระ กรซัดปลายคางดังกราวโกรง

สุเมรุ อาจสิ้นโรงชั่วโมงรำ

ตาเถรค้ำฝัก
ตาเถรค้ำฝัก

ตา ต่อตาจ้องมั่นไม่หวั่นกราย

เถร เฒ่ายันหมัดซ้ายหมายขย้ำ

ค้ำ ด้วยขวาแก้ได้ในลำนำ

ฝัก เก็บงำหมัดร้ายซ่อนปลายคาง

กลมอญยันหลัก
กลมอญยันหลัก

กล นี้เป็นแม่ไม้ไทยมรดก

มอญ พาพกหมัดซ้ายขวาผ่าสีข้าง

ยัน แก้กลนี้ได้ไม่อำพราง

หลัก คือขว้างเท้าถีบอกฟกถึงใจ

ขุนศึกตีทวน
ขุนศึกตีทวน

ขุน กันมาแค่ไหนก็ไม่ซึ้ง

ศึก ยามตรึงหมัดซ้ายขวาตอกหน้าไก่

ตี กลแตกไม่ยากจากวงใน

ทวน ถูกปัดแข้งยันใส่ที่ชายโครง

กลดับชวาลา
กลดับชวาลา

กล เดินมวยยกหมัดซัดใบหน้า

ดับ ลีลาฟาดคู่ต่อสู้โผง

ชวา แก้หมัดกลับดับตาโพลง

ลา จากโรงเมื่อถูกล่วงดับดวงตา

กลหนูไต่ราว
กลหนูไต่ราว

กล หมัดยาวซัดเป้าหมายซ้ายตั้งมั่น

หนู บากบั่นเร่งรุกในทุกท่า

ไต่ แก้หมัดสองมือเลื่อนเคลื่อนลงมา

ราว ราวว่าสบช่องเข่าถองพุง

กลเอราวัณเสยงา
กลเอราวัณเสยงา

กล รุกอัดใบหน้าหมายผ่าขวัญ

เอราวัณ ตั้งท่าทุ่มถลุง

เสย หมัดแก้ซัดเป้าหมายปลายคางตุง

งา ขวาพุ่งปัดหมัดพ้นอัตตา

กลหนุมานถวายแหวน
กลหนุมานถวายแหวน

กล รุกใส่ใบหน้าท่าอาจหาญ

หนุมาน รอทีมิผวา

ถวาย มือคู่แก้แก่ปัจจา

แหวน แรงกล้าอัดโด่งส่งปลายคาง

กลหงส์ปีกหัก
กลหงส์ปีกหัก

กล เดินมวยรุกซัดอัดใบหน้า

หงส์ ชูคอแสนสง่าท่าเยื้องย่าง

ปีก ปัดซ้ายแก้อกนอกหนทาง

หัก ศอกขว้างหัวไหล่คว้าชัยชู

สักพวงมาลัย
สักพวงมาลัย

สัก แต่ยื่นหมัดซ้ายป่ายใส่หน้า

พวง มือขวาตั้งช่วยท่าสวยหรู

มา แก้กลด้วยศอกบอกชั้นครู

ลัย แขนคู่ปัดหมัดพรากจากหน้าตน

กลฝานลูกบวบ
กลฝานลูกบวบ

กล เดินมวยชกหมัดซ้ายบ่ายใส่หน้า

ฝาน ด้วยขวาตั้งชันมั่นในผล

ลูก ไม้แก้จากวงในไขแยบยล

มวย ร่วงหล่นหน้าเยินศอกเหินฟัน

ปิดปกชกด้วยศอก
ปิดปกชกด้วยศอก

ปิด,ปก เป็นกลไม้หนึ่งพึงจำว่า

ชก ใส่หน้าคู่แค้นแสนมาดมั่น

ด้วย มือซ้ายปัดคล่องป้องไว้ทัน

ศอก พลิกผันกระแทกใส่ใบหน้าเปิง

กลบอกสวนทวน
กลบอกสวนทวน

กล มวยนี้เป็นแม่ไม้ใช้กับหมัด

บอก ชัดชัดอรินทร์ลามกับความเหลิง

สวน หมัดแก้ฝ่ายรุกในทุกเชิง

ทวน ต่อทวนสวนกระเจิงระเริงไพร

คลื่นกระทบฝั่ง
คลื่นกระทบฝั่ง

คลื่น รุนแรงรุกร่าเข้าหาฝั่ง

กระ ทบกระทั่งทั้งตัวด้วยหัวไหล่

ทบ กลแก้ยืนหยัดสะกัดไว้

ฝั่ง สยบคลื่นคลั่งได้ในบัดดล

บาทาลูบพักตร์
บาทาลูบพักตร์

บา มวยเดินยื่นหมัดอัดใบหน้า

ทา ย้ำทาเกิดสึชาดประกาศผล

ลูบ แก้หมัดปัดเบี่ยงเลี่ยงห่างตน

พักตร์ คู่ชกไม่พ้นส้นบาทา

ขุนยักษ์พานาง
ขุนยักษ์พานาง

ขุน ศึกตีศึกอึดยึดนางราม

ยักษ์ คุกคามตวัดพลางนางหงายหน้า

พา มือซ้ายแหวกหมัดรัดกายา

นาง ถูกคว้ากระชากไปไม่อินัง

พระรามจองถนน
พระรามจองถนน

พระ เดินมวยด้วยหมัดซัดหัวไหล่

ราม คลาไคลรุกตะบันถึงสันหลัง

จอง ลูกเตะขวาสะกัดซัดปังปัง

ถนน ยังสะท้านตึงถึงลงกา

กลนารายณ์บั่นเศียร
กลนารายณ์บั่นเศียร

กล ใช้หมัดเหวี่ยงจี้ตีขมับ

นารายณ์ กลับขว้างหมัดตรงลงใบหน้า

บั่น โดยแก้ลำหักยักลีลา

เศียร ก็มาเบี่ยงพรากจากที่ทาง

ลูกคางจับหมัด
ลูกคางจับหมัด

ลูก ไม้นี้เดินมวยด้วยหมัดขวา

คาง ใบหน้าคือเป้าเอาหมัดขวาง

จับ กลแก้ตวัดจัดเกยคาง

หมัด อีกข้างซัดแขนพับให้อับจน

กลรักแร้หักแขน
กลรักแร้หักแขน

กล มวยนี้เดินมวยด้วยหมัดขวา

รักแร้ อ้างับแขนแผนเข้มข้น

หัก ทวนโดยยันข้อพับกลับขึ้นบน

แขน อาจซ้นหรือหักจำพักยก

กลศอกท้ายทอย
กลศอกท้ายทอย

กล มวยนี้เดินมวยยัดอัดใบหน้า

ศอก ถลาผิดกลพ้นจากอก

ท้าย ที่สุดฝ่ายรับกลับหลังชก

ทอย ศอกฉกก้านคอก็จบกัน

กลนารายณ์ขว้างจักร
กลนารายณ์ขว้างจักร

กล เป้าหมายอยู่ที่ตีหมัดขวา

นารายณ์ ถลล่าอรินทร์สิ้นเขตขัณฑ์

ขว้าง หมัดแก้สู่คางพลางโรมรัน

จักร ก็บั่นคู่ชกหมกแผ่นดิน

กลล้มขุนทวน
กลล้มขุนทวน

กล สลาตันหมุนฝุ่นตลบ

ล้ม ทำนบโดยรุกบุกเจ้าถิ่น

ขุน เดินหมากแก้ทางขวางไพรินทร์

ทวน เหินบินซัดทะยานใส่ก้านคอ

กลหนุมานหักด่าน
กลหนุมานหักด่าน

กล เดินมวยเหวี่ยงซัดหมัดสังหาร

หนุมาน หมายทรงอกชกถึงศอก

หัก เข่าแก้ท้องลิ้นปี่อย่ารีรอ

ด่าน ศอกก็เสยคางอยางพร้อมเพรียง

กลจระเข้ฟาดหาง
กลจระเข้ฟาดหาง

กล ไม่รุกหมัดขวาตรงส่งแรงเห

จระเข้ เสียเชิงยุทธสุดหลีกเลี่ยง

ฟาด กลแก้หมัดผ่านไหล่ไปเคียงเคียง

หาง จึงเบี่ยงฟาดไตหมายวางวาย

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม