Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

กลไม้ถีบตบ
กลไม้ถีบตบ

กล การยกเท้ารุกบุกไปหน้า

ไม้ นี้ฝ่าส้นเท้าแล่นเข้าใส่

ถีบ ขาเหยียดพุ่งฉลุยลุยหน้าไป

ตบ ลงให้เต็มหน้าด้วยฝ่าเท้า

กลมอญยันหลัก
กลมอญยันหลัก

กล นี้คือถีบตรงบ่งไว้ชัด

มอญ ยืนซัดยืนซดหมดไหวหวั่น

ยัน ปลายเท้าฝ่าเท้าหมายเป้าพลัน

หลัก ชัยอันมุ่งกำหนดคือ..อดทน

กลไม้ถีบเหน็บ
กลไม้ถีบเหน็บ

กล โยธาสินธพเท้ารบพุ่ง

ไม้ รุกมุ่งชัดแจ้งทุกแห่งหน

ถีบ หยอกหยอกหยั่งดูศัตรูลน

เหน็บ กวนจนเขาห่างเป้าเราพันตู

กลใช้ถีบเซาะ
กลใช้ถีบเซาะ

กล ถีบยันออกปลายเท้าเข่ากระดก

ใช้ เท้ายกขึ้นล่อคู่ต่อสู้

ถีบ และไถเลาะลามคอยตามดู

เซาะ เพราะคู่จดมวยหมัดไม่รัดกุม

กลเล่นถีบจิก
กลเล่นถีบจิก

กล ถีบตรงพุ่มขามาสู่เป้า

เล่น นิ้วเท้าเกร็งเท้าเข้าทิ่มทุ่ม

ถีบ ไปที่ท้องน้อยหรือสะดือดุม

จิก เฉพาะแถบเนื้อนุ่มทุ่มให้พัง

กลเท้าถีบทิ้ง
กลเท้าถีบทิ้ง

กล ยกขาเหยียดตรงส่งใบหน้า

เท้า ต่อมารุกช่วยด้วยเข้าหลัง

ถีบ โดยแรงโถมปะทะจังงัง

ทิ้ง พลังเช่นนี้ย่อมมีชัย

ถลถีบกลับหลัง
ถลถีบกลับหลัง

กล การถีบหมุนทะยานกลับด้านหลัง

ถีบ และเตะสุดยั้งจนพลั้งเป้า

กลับ หมุนตัวถีบใหม่ไม่ทิ้งเค้า

หลัง พลาดเอาอีกใหม่ฟาดให้จน

เรียกกลถีบข้าง
เรียกกลถีบข้าง

เรียก ท่านี้ตามชื่อคือถีบข้าง

กล เอนร่างเบี่ยงเป้าหลบเท้าบน

ถีบ เจาะจงโคนขาคร่าคู่ชน

ข้าง หน้าพ้นหลังอย่าเผลออาจเจอตาย

กลกระโดดถีบ
กลกระโดดถีบ

กล ลอยตัวเหยียดขาถลาใส่

กระ นี้ใช้นิ้วเท้าทิ่มเป้าหมาย

โดด โดยทุ่มพลังหวังคางปลาย

ถีบ ขยายผลสู่ที่ลิ้นปี่ท้อง

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม