บรรยากาศการชั่งน้ำหนัก

 ศึกมวยไทยพันธมิตร

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 18.15 น.

สนามมวยกองทัพอากาศ ดอนเมือง

 ถ่ายทอดสด  JKN  18 www.gosport.world 

 

Phetnaya_khunkrai_1-1

 

พิกัด 113/115 ปอนด์

เพชรนาย่า ปาร์ควิวขอนแก่น  ชั่งได้ 113 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ขุนไกร ส.วังเสือ ชั่งได้ 115 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Chusuan_Kiawhe_2-1

 

พิกัด 147 ปอนด์

ชูสวน ชูมารูนฟาร์ม  ชั่งได้ 147 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เคียวเฮ ฟูรูมุระยิม ชั่งได้ 147.8 ลด 0.8 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Chusab_Phetkongfar_3-1

 

พิกัด 117 ปอนด์

ชูทรัพย์ ส.สละชีพ  ชั่งได้ 117 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เพชรก้องฟ้า TBM.ยิมส์ ชั่งได้ 117 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Pheteik_Dechpichai_4-1

 

คู่เอก

พิกัด 112 ปอนด์

เพชรเอก เกียรติจำรูญ  ชั่งได้ 112.4 ลด 0.4 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เดชพิชัย นาวีอันดามัน ชั่งได้ 112 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Phetnoppadech_Phetpayu_5-1

 

พิกัด 101 ปอนด์

เพชรนพเดช นพเดชมวยไทย  ชั่งได้ 101 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เพชรพายุ ศิษย์เจ๊ฑูรย์ ชั่งได้ 101 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Kongmuangthai_Tabna_6-1

 

พิกัด 39กก.

ก้องเมืองไทย ศิษย์กำนันจีรวัฒน์ ชั่งได้ 39.2 ลด 0.2 กก.
ฟอร์มล่าสุด -

ทัพหน้า ยุทธการมวยไทย ชั่งได้ 39 กก.
ฟอร์มล่าสุด -

 

Antarailek_Sanrak_7-1

 

พิกัด 39.5 กก.

อันตรายเล็ก รร.กีฬาโคราช  ชั่งได้ 39.6 ลด 0.1 กก.
ฟอร์มล่าสุด -

แสนรัก ส.สุจิมาวิทย์ ชั่งได้ 39.5 กก.
ฟอร์มล่าสุด -

 

Sankrainoi_Siphalang_8-1

 

พิกัด 103 ปอนด์

แสนไกรน้อย ศูนย์เยาวชนคลองเตย ชั่งได้ 103.6 ลด 0.6 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

สี่พลัง ลูกเจ้ากุมภัณฑ์ ชั่งได้ 103 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Nongchamp_Dechrit_9-1

 

พิกัด 112 ปอนด์

น้องแชมป์ ลัคกี้บันทิง ชั่งได้ 112 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เดชฤทธิ์ ป.เตละกุล ชั่งได้ 112 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

ตารางชื่อ

 

จันทร์ 18 ก.ย. 2566