Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

รำลึกแม่ธรณี
รำลึกแม่ธรณี

รำ ร่ายฤกษ์เบิกโรงโยงท่าแรก

ลึก ตื้นแยกแผกไว้ให้เห็นหน

แม่ เทิดไว้ร่วมพ่อก่อกมล

ธรณี ดลทั้งผองของชีวิต

กลั้นนาภีหยิบดิน
กลั้นนาภีหยิบดิน

กลั้น รักโลภโกรธหลงลงชั่วครู่

นาภี สู่วิเวกเอกจิต

หยิบ ดินโดยมือขวาวราฤทธิ์

ดิน แม้นิดค่าเพี้ยงเพียงจักรวาล

โรยรินใส่หัว
โรยรินใส่หัว

โรย ฝุ่นดินใส่ศีระษะน้อมระลึก

ริน สำนึกสูงค่ามหาศาล

ใส่ คาถาพุทธะนมัสการ

หัว จดจารท่องธรรมมะมุ่งชโย

โน้มตัวลงกราบ
โน้มตัวลงกราบ

โน้ม ศีษะลงยังที่หลังหัตถ์

ตัว ตวัดค้อมตามงามอักโข

ลง คาถาล่วงอุระตั้งนโม

กราบ แล้งโงหัวขึ้นลุกยืนตรง

เท้าทาบแผ่นดิน
เท้าทาบแผ่นดิน

เท้า ขวายกระแทกปังสามจังหวะ

ทาบ ผืนผสุธาน่าพิศวง

แผ่น ภพไหวเลื่อนลั่นแต่มั่นคง

ดิน ยังยงเป็นดินมีสิ้นคุณ

ผินพักตร์ขึ้นเวที
ผินพักตร์ขึ้นเวที

ผิน เรือนร่างย่างเท้าก้าวขึ้นชั้น

พักตร์ ก็หันตามด้วยช่วยเนื่องหนุน

ขึ้น ตามขั้นจังหวะงามละมุน

เวที อุ่นกระชับรับนักมวย

ดรรชนีพนมใจเยือก
ดรรชนีพนมใจเยือก

ดรรชนี ประกบกรานประสานแน่ว

พนม แล้วท่องคาถาว่าไปด้วย

ใจ นิ่งเป็นสมาธิมิงงงวย

เยือก สลวยในทุกท่าหนึ่งอารมณ์

ลูบเชือกเบิกนาม
ลูบเชือกเบิกนาม

ลูบ มือลงที่เชือกเปิดเลือกทาง

เชือก กั้นกางเขตเวทีที่ขย่ม

เบิก วิถีตามลักธิคำนิยม

นาม เพียงข่มสู้ไม่สู้อยู่ที่ใจ

กระโดดข้ามหลัก
กระโดดข้ามหลัก

กระ โหย่งเท้าเอาแรงไว้พอได้เหงื่อ

โดด ยันเอื้อร่างลอยปล่อยจิตใส

ข้าม เส้นเชือกสู่เวทีที่แต่งไว้

หลัก คือชัยจากศัตรูชูนามา

น้อมทักปวงชน
น้อมทักปวงชน

น้อม จิตคารวะผู้ประเสริฐ

ทัก ษะเกิดจากซ้อมน้อมศึกษา

ปวง แม่ไม้ลูกไม้เป็นเช่นกีฬา

ชน ผองโปรดเมตตาถ้าเพลี่ยงคม

วนไหว้อีกครา
วนไหว้อีกครา

วน กลับมุมเวทีที่พักยก

ไหว้ ชนกชนนีชี้เพาะบ่ม

อีก ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายลม

ครา ชกสมศักดิ์ศรีมีโชคชัย

เริ่มท่าเทพพนม
เริ่มท่าเทพพนม

เริ่ม ด้วยตั้งสมาธิสติมั่น

ท่า ทีอันอ่อนมาดปราศเงื่อนไข

เทพ เสริมส่งปฏิภาณสะท้านไกล

พนม ไว้ในหัตถ์ก่อนซัดเปิง

ก้มกราบสามลา
ก้มกราบสามลา

ก้ม คุกเข่าเท้าสลับขวาทับซ้าย

กราบ พระคุณทั้งหลายมิได้เหลิง

สาม หนลงกราบไว้ใจระเริง

ลา นี้เชิงสุดท่า...เทพนม

ท่าถวายบังคม
ท่าถวายบังคม

ท่า นี้เชิดตาหูแหงนดู...ฟ้า

ถวาย องค์กษัตราสง่าสม

บัง เกิดความปิติสุดนิยม

คม บังคมขอพระองค์..ทรงพระเจริญ

สู่พรหมสี่หน้า
สู่พรหมสี่หน้า

สู่ ท่าใหม่ม้วนมวยสวยเลิศหรู

พรหม อินทร์สู่เทพดาสุดฟ้าเหิน

สี่ ทิศวนจนครบ จบเพลิดเพลิน

หน้า เชิดเทินหมัดตามวนสามลา

ล้าหลังนั่งส้น
ล้าหลังนั่งส้น

ล้า เมื่อเสร็จพิธีที่ว่านั่น

หลัง จากนั้นเชิดพักตร์บ่ายหมายเบื้องหน้า

นั่ง ควงหมัดงามงามอีกสามครา

ส้น เท้าขวายื่นรับกับเท้าซ้าย

ท่าปฐมต่อมา
ท่าปฐมต่อมา

ท่า ต่อไปคืดท่าสง่ายศ

ปฐม บทกำหมัดซัดหน้าหงาย

ต่อ เท้าซ้ายทาบพื้นยื่นอกชาย

มา ถล่มทลายร่ายลุกเดิน

บอกท่าเทพนิมิต
บอกท่าเทพนิมิต

บอก ด้วยการลุกยืนขึ้นเข่าราบ

ท่า กำราบพร้อมซัดหมัดลอยเหิน

เทพ สถิตคู่กายร่ายรำเชิญ

นิมิต เพลินขยับย่ำเข้าทำลาย

ย่างสามขุมคุมเชิงครูดูดัสกรฟ้อนลองเชิง
ย่างสามขุมคุมเชิงครูดูดัสกรฟ้อนลองเชิง

ย่างสามขุม เดินหน้าท่าข่มขวัญ

คุมเชิงครู ชูกำปั้นอย่างมั่นหมาย

ดูดัสกร ตาแน่วไม่แคล้วคลาย

ฟ้อนลองเชิง บรรยายร่ายเล่ห์ไว้

นบหมดมุมรำ
นบหมดมุมรำ

นบ เศียรอีกครั้งครบเมื่อจบท่า

หมด เวลาไหว้ครูสู่ยกใหม่

มุม ของใครก็กลับครองมุมของใคร

รำ พอให้ได้เหงื่อก่อนเถือจริง

คำนับจดมวย
คำนับจดมวย

คำ อาจารย์เตือนไว้ให้เคารพ

นับ ใจนบอภัยให้ทุกสิ่ง

จด หมัดถอดมงคลออกบอกท้าชิง

มวย ก็วิ่งเข้าหา...เปิดราวี!

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม