โปรโมเตอร์สนามมวยลุมพินี

เรียงตามลำดับการเป็นโปรโมเตอร์ ก่อน - หลัง
นายพีรพงษ์ ธีระเดชพงศ์
นายพีรพงษ์ ธีระเดชพงศ์
ศึกเกียรติเพชร
นายประดิษฐ์ สฤษดิ์อภิรักษ์
นายประดิษฐ์ สฤษดิ์อภิรักษ์
ศึกเพชรสุภาพรรณ
พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์
พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์
ศึกแสงมรกต
นายสุรพล นราตรีกุล
นายสุรพล นราตรีกุล
ศึกขุนศึกตระกูลหยาง
พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์
พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์
ศึกเพชรเกียรติเพชร
พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
ศึกพุ่มพันธ์ม่วง
นายสมชาย เทศรุ่งเรือง
นายสมชาย เทศรุ่งเรือง
ศึก พี.เค.แสนชัย
นายพัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์
นายพัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์
ศึกวันชัยชนะ
ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
ศึก ดร.น๊อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์
สรศักดิ์ แซ่ตั้ง
นายสรศักดิ์ แซ่ตั้ง
ศึกทีเด็ด99
นายสาริต แสงจันทร์
นายสาริต แสงจันทร์
ศึกมวยไทย1T
นายปิยะรัตน์ วชิรรัตนวงศ์
นายปิยะรัตน์ วชิรรัตนวงศ์
ศึกเพชรปิยะ
นายภุชงค์ กิจขยัน
นายภุชงค์ กิจขยัน
ศึกศิริลักษณ์มวยไทย

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด อังคารที่ 1 ตุลาคม 2562