โปรโมเตอร์สนามมวยราชดำเนิน

เรียงตามลำดับการเป็นโปรโมเตอร์ ก่อน - หลัง
นายทรงชัย รัตนสุบรรณ
นายทรงชัย รัตนสุบรรณ
ศึกวันทรงชัย
นายชูเจริญ รวีอร่ามวงศ์
นายชูเจริญ รวีอร่ามวงศ์
ศึกชูเจริญมวยไทย
พล.ต.ต. ประจวบ เปาอินทร์
พล.ต.ต. ประจวบ เปาอินทร์
ศึกบางระจัน
นายวินัย นาคสินธุ์
นายวินัย นาคสินธุ์
ศึกวันกิ่งทอง
นายสุวิทย์ โกยยืนยง
นายสุวิทย์ โกยยืนยง
ศึกเพชรเจ้าพระยา
นายสมหมาย สกุลเมตตา
นายสมหมาย สกุลเมตตา
ศึกส.สมหมาย
นายสุเมธ ซื่อสัตตบงกช
นายสุเมธ ซื่อสัตตบงกช
ศึกวันมิตรชัย
นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
ศึกต.ชัยวัฒน์
นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์
นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์
ศึกเพชรยินดี
นายสมจิตร แว่นแก้ว
นายสมจิตร แว่นแก้ว
ศึกจิตรเมืองนนท์
นายวิทยา เพชรสี่หมื่น
นายวิทยา เพชรสี่หมื่น
ศึกเพชรวิทยา
นายบุญธรรม ภาคโพธิ์
นายบุญธรรม ภาคโพธิ์
ศึกเชฟบุญธรรม
นายธัชชานนท์ คชชาสุวรรณ
นายธัชชานนท์ คชชาสุวรรณ
ศึกสิงห์มาวิน
นายวิชาญ จันทรวิสูตร
นายวิชาญ จันทรวิสูตร
ศึกพลังใหม่

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562