Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2567

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม
มกราคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

งดการแข่งขัน

2

งดการแข่งขัน

3

ศึกมวยไทยพลังใหม่

4

ศึกเพชรยินดี

5

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

6

มวยตู้

7

มวยตู้

8

ศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจร

9

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

10

ศึกมวยไทยพลังใหม่

11

ศึกเพชรยินดี

12

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

ศึกมวยไทยพันธมิตร

16

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

17

ศึกมวยไทยพลังใหม่

18

ศึกเพชรยินดี

19

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

ศึกมวยไทยพันธมิตร

23

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

24

ศึกมวยไทยพลังใหม่

25

ศึกเพชรยินดี

26

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

27

มวยตู้

28

มวยตู้

29

ศึกมวยไทยพันธมิตร

30

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

31

ศึกมวยไทยพลังใหม่

กุมภาพันธ์
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกเพชรยินดี

2

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

3

มวยตู้

4

มวยตู้

5

ศึกมวยไทยพันธมิตร

6

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

7

ศึกมวยไทยพลังใหม่

8

ศึกเพชรยินดี

9

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

10

มวยตู้

11

มวยตู้

12

ศึกมวยไทยพันธมิตร

13

ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม

14

ศึกมวยไทยพลังใหม่

15

ศึกเพชรยินดี

16

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

17

มวยตู้

18

มวยตู้

19

ศึกมวยไทยพันธมิตร

20

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

21

ศึกมวยไทยพลังใหม่

22

ศึกเพชรยินดี

23

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

24

งดการแข่งขัน

25

มวยตู้

26

ศึกมวยไทยพันธมิตร

27

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

28

ศึกมวยไทยพลังใหม่

29

ศึกเพชรยินดี

มีนาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

2

มวยตู้

3

มวยตู้

4

ศึกมวยไทยพันธมิตร

5

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

6

ศึกมวยไทยพลังใหม่

7

ศึกเพชรยินดี

8

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

9

มวยตู้

10

มวยตู้

11

ศึกมวยไทยพันธมิตร

12

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

13

ศึกมวยไทยพลังใหม่

14

ศึกเพชรยินดี

15

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

16

มวยตู้

17

มวยตู้

18

ศึกมวยไทยพันธมิตร

19

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

20

ศึกมวยไทยพลังใหม่

21

ศึกเพชรยินดี

22

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

23

มวยตู้

24

มวยตู้

25

ศึกมวยไทยพันธมิตร

26

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

27

ศึกมวยไทยพลังใหม่

28

ศึกเพชรยินดี

29

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

30

มวยตู้

31

มวยตู้

ไตรมาสที่ 2/2567

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน
เมษายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพันธมิตร

2

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

3

ศึกมวยไทยพลังใหม่

4

ศึกเพชรยินดี

5

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

6

มวยตู้

7

มวยตู้

8

ศึกมวยไทยพันธมิตร

9

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

10

ศึกมวยไทยพลังใหม่

11

ศึกเพชรยินดี

12

งดการแข่งขัน

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

งดการแข่งขัน

16

งดการแข่งขัน

17

ศึกมวยไทยพันธมิตร

18

ศึกเพชรยินดี

19

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

20

มวยตู้

21

มวยตู้

22

ศึกมวยไทยพันธมิตร

23

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

24

ศึกมวยไทยพลังใหม่

25

ศึกเพชรยินดี

26

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

27

มวยตู้

28

มวยตู้

29

ศึกมวยไทยพันธมิตร

30

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

พฤษภาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพลังใหม่

2

ศึกเพชรยินดี

3

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

4

งดการแข่งขัน

5

มวยตู้

6

ศึกมวยไทยพันธมิตร

7

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

8

ศึกจิตรเมืองนนท์

9

ศึกเพชรยินดี

10

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

11

มวยตู้

12

มวยตู้

13

ศึกมวยไทยพันธมิตร

14

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

15

ศึกมวยไทยพลังใหม่

16

ศึกเพชรยินดี

17

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

18

มวยตู้

19

มวยตู้

20

ศึกมวยไทยพันธมิตร

21

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

22

งดการแข่งขัน

23

ศึกเพชรยินดี

24

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

25

มวยตู้

26

มวยตู้

27

ศึกมวยไทยพันธมิตร

28

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

29

ศึกมวยไทยพลังใหม่

30

ศึกเพชรยินดี

31

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

มิถุนายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

มวยตู้

2

มวยตู้

3

ศึกมวยไทยพันธมิตร

4

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

5

ศึกมวยไทยพลังใหม่

6

ศึกเพชรยินดี

7

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

8

มวยตู้

9

มวยตู้

10

ศึกมวยไทยพันธมิตร

11

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

12

ศึกมวยไทยพลังใหม่

13

ศึกเพชรยินดี

14

ONE ลุมพินี

15

มวยตู้

16

มวยตู้

17

ศึกมวยไทยพันธมิตร

18

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

19

ศึกมวยไทยพลังใหม่

20

ศึกเพชรยินดี

21

ศึกมวยมันส์วันศุกร์

22

มวยตู้

23

มวยตู้

24

ศึกมวยไทยพันธมิตร

25

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

26

ศึกมวยไทยพลังใหม่

27

ศึกเพชรยินดี

28

ONE ลุมพินี

29

มวยตู้

30

มวยตู้

ไตรมาสที่ 3/2567

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน
กรกฎาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

ศึกมวยไทยพันธมิตร

2

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

3

ศึกมวยไทยพลังใหม่

4

ศึกเพชรยินดี X เกียรติเพชร

5

ONE ลุมพินี

6

มวยตู้

7

มวยตู้

8

ศึกมวยไทยพันธมิตร

9

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

10

ศึกมวยไทยพลังใหม่

11

ศึกเพชรยินดี

12

ONE ลุมพินี

13

มวยตู้

14

มวยตู้

15

ศึกมวยไทยพันธมิตร

16

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

17

ศึกมวยไทยพลังใหม่

18

ศึกเพชรยินดี

19

ONE ลุมพินี

20

งดการแข่งขัน

21

มวยตู้

22

ศึกมวยไทยพันธมิตร

23

ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

24

ศึกมวยไทยพลังใหม่

25

ศึกเพชรยินดี

26

ONE ลุมพินี

27

มวยตู้

28

มวยตู้

29

30

31

สิงหาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ศึกเพชรยินดี

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

กันยายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ไตรมาสที่ 4/2567

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม
ตุลาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

พฤศจิกายน
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ธันวาคม
อาทิตย์/Sun จันทร์/Mon อังคาร/Tue พุธ/Wed พฤหัสบดี/Thu ศุกร์/Fri เสาร์/Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน