Muaythai Quota

โควต้าการจัดมวยเวทีมวยลุมพินี - ราชดำเนิน

ไตรมาสที่ 1/2567

ระหว่างเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม

ไตรมาสที่ 2/2567

ระหว่างเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน

ไตรมาสที่ 3/2567

ระหว่างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน

ไตรมาสที่ 4/2567

ระหว่างเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม

โค้วตาการจัดมวยจะแจ้งทุกๆ 3 เดือน