Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

ท่าการบังเข่า
ท่าการบังเข่า

ท่า ยกเข่ากำกับขึ้นรับเข่า

การ ปิดเป้าป้องจุดยุทธไหวหวั่น

บัง ลำตัวและอุดจุดสำคัญ

เข่า จึงพลันถึงบดกดกันเอง

เอนกายหลบตีน
เอนกายหลบตีน

เอน ร่างเลี่ยงเท้าขวาของข้าศึก

กาย ดังตึดขยับบาทหมายฟาดต่อ

หลบ กลแก้ตัวปลีกเพื่อหลีกตอ

ตีน นั้นก็พลาดพลั้งหวังเป็นจอม

ก้มตัวหลบตีน
ก้มตัวหลบตีน

ก้ม ลงหลบลีลาพายุเท้า

ตัว ก็พ้นแรงเร้าเขาหมายจ่อม

หลบ การเตะตวัดหวังซัดงอม

ตีน ก็ย่อมพลาดเป้าหมายสลายแรง

ย่อตัวหลบตีน
ย่อตัวหลบตีน

ย่อ กายต่ำคุมเชิงอย่าเพิ่งรุก

ตัว ผู้บุกได้ทีตีขาแข้ง

หลบ พอได้จังหวะค่อยทแยง

ตี อาจแกว่งหลุดโลกถ้าโยกทัน

ปัดให้เบี่ยงเบน
ปัดให้เบี่ยงเบน

ปัด เอาเท้าของคู่ต่อสู้ออก

ให้ ล่อหลอกเสียทรงตัวยั่วโมหันธ์

เบี่ยง คู่ชกไปผิดทิศฉับพลัน

เบน เป้าฟันด้วยหมัดศอกออกทางตรง

ท่าการบังหมัด
ท่าการบังหมัด

ท่า นี้บอกไว้ว่าเป็นท่ารับ

การ กระชับหลังมือซัดป้องปัดส่ง

บัง เป้าหมายทุกส่วนล้วนเจาะจง

หมัด ก็หลงทิศทางห่างกายา

ทำการบังถีบ
ทำการบังถีบ

ทำ ลูกถีบถูกเข่ายื่นเข้ารับ

การ กำกับแรงบี้ย่อมดีกว่า

บัง ท้องน้อยอกพุงยุ้งข้าวปลา

ถีบ พลาดท่าไร้ผลเพราะกลบัง

ท่าการบังเตะ
ท่าการบังเตะ

ท่า เริ่มด้วยยกเข่าศอกออกปัดป้อง

การ สนองตอบตียังมีหวัง

บัง หน้าอกเอาไว้ในเวียงวัง

เตะ กี่ครั้งย่อมไม่ยากหากรับทัน

ท่าการบังศอก
ท่าการบังศอก

ท่า ยกศอกปิดบังดั่งเบียดบด

การ ใช้แขนเข้ากดกำหนดเคร่ง

บัง ใบหน้าคางพ้นอลเวง

ศอก ต่างเร่งบดกันบั่นทยอย

การบังนอกใน
การบังนอกใน

การ นี้ยกแขนเข่ากันเอาไว้

บัง นอกในสุดแต่ว่าจะใช้สอย

นอก คือใช้เข่าซ้ายป่ายขวาลอย

ใน คือปล่อยเข่าซ้ายหมายท่าบัง

การบังเกาะจับ
การบังเกาะจับ

การ กันไม่ให้อรินทร์ยันตีนสู่

บัง เป้าด้วยมือคู่สู่ที่ตั้ง

เกาะ ฝ่าเท้ากันอกเพื่อปกยั้ง

จับ เท้ารั้งปัดออกไปไม่หวั่นเกรง

ล้มด้วยการผลัก
ล้มด้วยการผลัก

ล้ม เพราะการผลักไสใส่ซอกคอ

ด้วย สุดหล่อผลามบุกรุกตรงเผง

การ ต่างต่างซ่อนกลอลเวง

ผลัก หน้าเร่งร่างหงายกายระทวย

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม