Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

กลพลิกแผ่นดิน
กลพลิกแผ่นดิน

กล เดินมวยพุ่งเข่าสู่เป้าหมาย

พลิก ลวดลายศอกหนีบเข่าเอาขวาฝาน

แผ่น พิภพสะเทือนแยกแทบแหลกลาญ

ดิน ยวบยานเมื่อหมัดซัดเต็มอัตรา

กังหันต้องลม
กังหันต้องลม

กัง กระโดดพุ่งเข่าลอยสอยยอดอก

หัน หมัดยกตั้งมั่นประจันหน้า

ต้อง แก้โดยสอดแขนพับหับเข่าคา

ลม หมัดผ่าซัดยอดอกสิ้นยกยืน

กลมวยเบนพระสุเมรู
กลมวยเบนพระสุเมรู

กล เดินมวยรุกเข่าเข้าหน้าท้อง

มวย คู่ก้องมือตั้งมั่นขวัญระรื่น

เบน แขนแก้ปัดเข่าเข้าศอกครืน

พระสุเมรุ สุดฝืนยืนระทม

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม