Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

นกคุ้มเข้ารัง
นกคุ้มเข้ารัง

นก บินร่อนเข้าหาคาช่องอก

คุ้ม กว่านกคือเชิงมวยสวยยามย่าง

เข้า สู่กลลอยเข่าเร้าพุงพลาง

รัง ดลที่ร้างกลับอึกทึกรอ

กลหักคอไอยรา
กลหักคอไอยรา

กล เดินมวยเข้าซัดโดยหมัดซ้าย

หัก สลายด้วยมือคู่เข้าขู่เข่น

คอ ท้ายทอยถูกตะปบซบหน้าเอน

ไอยรา ถูกเข่าเค้นเล่นหน้าเยิน

ขุนยักษ์จับลิง
ขุนยักษ์จับลิง

ขัน เดินมวยซัดด้วยซ้ายสู่ใบหน้า

ยักษ์ ยกขวาซ้ายตั้งมั่นน่าสรรเสริญ

จับ แก้กลรีบก้าวเร้าเข้าเผชิญ

ลิง ดั้นเดินแขนปัดหมัดพ้นคอ

กลกวางเหลียวหลัง
กลกวางเหลียวหลัง

กล เดินมวยรุกคะนองสองหมัดตั้ง

กวาง ไม่ยั้งแก้เข่าขาผ่าไขข้อ

เหลียว กลับเท้าตวัดซัดให้พอ

หลัง น้นก็อีกฝ่ายพ่ายกลกรรม

กลตลบขึ้นลง
กลตลบขึ้นลง

กล อัดขึ้นอัดลงส่งวิถี

ตลบ คลี่ลีลาหน้าถลำ

ขึ้น ท่าแหวกวงหมัดอัดเข่านำ

ลง ยิ่งซัดเข่าต่ำย้ำจุดเดิม

กลอีกาฉีกรัง
กลอีกาฉีกรัง

กล เดินมวยรุกล้ำซ้ายนำออก

อีกา หยอกแหวกแขนเข้าแผนเสริม

ฉีก เข่าซ้ายพุ่งยอดอกฉกแรงเติม

รัง แต่เพิ่มแรงอัดซัดไม่คอย

กลหนุมานแหวกฟอง
กลหนุมานแหวกฟอง

กล เดินมวยเข้าหาเหลี่ยมขวาผ่าน

หนุมาน แก้ศึกไม่นึกถอย

แหวก แขนของฝ่ายเร้าพุ่งเข่าลอย

ฟอง เหงื่อย้อยเมื่อเข่าซัดอัดอกคาง

กลฤาษีมุดสระ
กลฤาษีมุดสระ

กล พุ่งตัวในท่าขนานพื้น

ฤาษี ยื่นหัวใส่ในท่าจ่อ

มุด สู่พุงแก้กลชนะหัวตอ

สระ นั้นก็ล้มตึงถึงตะกาย

กลหนุมานทะยาน
กลหนุมานทะยาน

กล มวยนี้รุก-รับสุดศัพท์ขาน

หนุมาน ลอยเข่าจ่อล่อเป้าหมาย

ทะ ยานตัวเตะดุนหมุนรอบราย

ยาน เท้าซ้ายย่อลงก่อนแล้วย้อนยัน

กลหักคอเอราวัณ
กลหักคอเอราวัณ

กล เดินมวยให้ขาขวาอยู่หน้า

หัก ลีลาก้าวเท้าซ้ายไต่ตามขั้น

คอ ย่นเมื่อถูกศอกตอกตะบัน

เอราวัณ สิ้นท่าคราเข่าตาม

ตะเพียนแฝงตอ
ตะเพียนแฝงตอ

ตะ ลุมมวยขว้างหมัดซัดใบหน้า

เพียน ลีลาแก้กลโยนเข่าห้าม

แฝง ข้อศอกกระโดดอัดซัดหน้าราม

ตอ หมดยามหมัดศอกตามตอกพัง

กลจระเข้ฟาดหาง
กลจระเข้ฟาดหาง

กล มวยเดินเตะซัดพร้อมหมัดซ้าย

จระเข้ แก้กลค่ายสลายขลัง

ฟาด เท้าขวาทแยงซัดตัดกำลัง

หาง เตะยังหมุนตัวกลับสับอีกที

กลชื่อยันเอราวัณ
กลชื่อยันเอราวัณ

กล เดินมวยนำซัดด้วยหมัดขวา

ชื่อ เอราวัณตอกศอกยันถี่

ยัน กลมวยตอบแก้ตามแต่มี

เอราวัณ ถูกตีเข่าที่ใจ

กลเถรกวาดลาน
กลเถรกวาดลาน

กล เดินมวยมุ่งโลดโดดเตะสูง

เถร ก็จูงตนน้ำศอกค้ำใส่

กวาด เท้าขวาใส่เท้าขวาถลาไป

ลาน กว้างใหญ่ก็สะอาดปราศมลพิษ

พระรามตีทัพ
พระรามตีทัพ

พระ ยันหมัดขวาตรงส่งใบหน้า

ราม ลีลาลอยเข่าอัดหมัดตามติด

ตี ใส่คางเตะด้วยแข้งทแยงชิด

ทัพ ก็ปิดศึกสลายสิ้นค่ายกล

พระรามสะกดทัพ
พระรามสะกดทัพ

พระ เดินมวยชูหมัดจัดเหลี่ยมขวา

ราม ถลาขาซ้ายป่ายคางย่น

สะกด เท้าข้างขวาฝ่าลมบน

ทัพ ก็จนสู่ภาวะอันตราย

บั่นเศียรทศกัณฐ์
บั่นเศียรทศกัณฐ์

บั่น บากเดินมุ่งหน้าหาศึกจับ

เศียร ถูกงับด้วยสอกคู่สู่เป้าหมาย

ทศ ลลาลอยเข่าคู่สู่คางปลาย

กัณฐ์ ก็หงายศอกกระแทกแสกหน้าพลัน

กลขว้างจักรนารายณ์
กลขว้างจักรนารายณ์

กล ถลันเท้าซ้ายออกตอกหมัดขวา

ขว้าง แก้มาพร้อมหมัดเท้าเอาขวาหัน

จักร หมุนติ้วพลิ้วใส่คอเกือบพอกัน

นารายณ์ ยันตามด้วยซ้ายสลายแรง

พระรามเหยียบลงกา
พระรามเหยียบลงกา

พระ เดินมวยเตะขวาหมายชายโครงยับ

ราม แก้กลับโยนเท้าซ้ายไต่ตามแข้ง

เหยียบ เข่าโดดลอยเข่าขวาบั่นทแยง

ลงกา แบ่งแยกเป็นเสี่ยงเพราะเพลี่ยงรณ

กลรามสูรขว้างขวาน
กลรามสูรขว้างขวาน

กล มวยยกแขนทั้งสองตั้งมั่น

รามสูร ลอยถลันกั้นหมัดร่น

ขว้าง ศอกเข้าแสกหน้าพาอับจน

ขวาน ฝ่านพ้นสู่เป้าท่าวธรณิน

หนุมานข้ามลงกา
หนุมานข้ามลงกา

หนุมาน ทะยานขวาใส่ข้าศึก

ข้าม ความคึกคักแปรแก้กลสิ้น

ลง มือเหนี่ยวคอคู่แค้นนบแผ่นดิน

กา ที่ลิ้นปี่ด้วยเข่าลอยเข้าแทน

กลนารายณ์ขว้างสมุทร
กลนารายณ์ขว้างสมุทร

กล เดินขวาเป้าหมายเตะชายโครง

นารายณ์ โด่งลอยพลันขายันแขน

ขว้าง อีกเท้ากวาดอัดซัดคอแคลน

สมุทร แม้นสุภาพแห่งการตาย

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม