Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

เชิงหนุมานจองถนน
เชิงหนุมานจองถนน

เชิง กระโดดเท้าขวาเตรียมเยี่ยมสังขาร

หนุมาน หมายยอดอกฉกหนักหน่วง

จอง เชิงแก้หมัดขวาใส่กรรไกรกลวง

ถนน ล่วงแออัดหมัดคว่ำบน

กลกาจิกไข่
กลกาจิกไข่

กล เมื่อใช้หมัดซ้ายตบสยบลง

กา ก็ส่งหมัดขวาตามย้ำเป้าหมาย

จิก ใบหน้าคางคอพอสบาย

ไข่ ที่ซ้ายหมัดจิ้มถูกคือลูกคาง

พระพายล้มสิงขร
พระพายล้มสิงขร

พระ ใช้หมัดปัดขวาถลารี่

พาย จ้ำใส่ลิ้นปี่และสีข้าง

ล้ม เชิงแก้เท้าขวาพลิกจิกอกคราง

สิงขร ร้างสิ้นลายสลายมวย

วานรหักด่าน
วานรหักด่าน

วา ก็หมัดคืบก็หมัดงัดท้ายทอย

นร สีห์มีหรือถอยปล่อยเขินขวย

หัก ข้อศอกหมัดเสยคางสร้างงงงวย

ด่าน เก็บส่วยสุดท้ายชายโครงจัง

พระกาฬเปิดโลก
พระกาฬเปิดโลก

พระ เดินมวยมุ่งอัดหมัดตรงจุด

กาฬ ซ้ายกดขวาซัดอัดคางตั้ง

เปิด เชิงรุกถีบด้วยซ้ายหมายพุงพัง

โลก ก็ทั้งโลกคว้างกวางหมู่ดาว

เชิงโขกนาสา
เชิงโขกนาสา

เชิง ใช้มือขว้างปัดงัดขึ้นบน

โขก หัวชกเลื่อนหมัดส่งลงทะท่าว

นา สิกคือจุดเล็งเร่งเรื่องราว

สา ใจคราวตีนซ้ายตีชายโครง

เชิงอินทราขว้างจักร
เชิงอินทราขว้างจักร

เชิง ยกแขนหมายขวางระหว่างเศียร

อินทรา เพียรเล็งเป้าเข้าซัดโผง

ขว้าง หมัดขวาใส่คางยักหักกระโดง

จักร ดังโด่งตีนเตะเปรี้ยงเบี่ยงลีลา

พระลักษมณ์ห้ามพล
พระลักษมณ์ห้ามพล

พระ ใช้แขนซ้ายทบขึ้นตบหมัด

ลักษมณ์ เร่งปัดพร้อมบิดตนไปหนขวา

ห้าม หมัดต่อยอกสีข้างห่างบาทา

พล แก้ท่าทุกภาคหมดฉากคุย

เชิงผจญช้างสาร
เชิงผจญช้างสาร

เชิง หมัดขวาแข้งซ้ายป่ายเข้าหา

ผจญ ป้องสองทวนท่าผ่าฉลุย

ช้าง ชูงวงซ้ายซัดปัด(ขวา)กระจุย

สาร สั่งลุยศอกขวาบั่นขาลง

เชิงหนุมานถวายแหวน
เชิงหนุมานถวายแหวน

เชิง กระโดดลอยตัวไม่มัวขาน

หนุมาน งอศอกปิดป้องพิษสง

ถวาย หมัดซัดกระเดือกเสือเสียงง

แหวน ที่ส่งรับไม่ได้คายไม่เป็น

ล่วงแดนเหรา
ล่วงแดนเหรา

ล่วง หมัดสู่ขากรรไกรให้ยับยี่

แดน ลิ้นปี่เข่าทแยงแทงเห็นเห็น

เห ตัวห่างปัดหมัดออกนอกประเด็น

รา ศอกเข็นป้องชายโครงหมัดโหม่งยัน

นาคาพ่นไฟกาฬ
นาคาพ่นไฟกาฬ

นาคา ถอยพ้นหมัดซัดแขนซ้าย

พ่น ลูกถีบเปะป่ายหลายแบบผัน

ไฟ ลามทุ่งประชิดลูกติดพัน

กาฬ หมัดหันพุ่งลงตรงอกย้อย

หักด่านลมกรด
หักด่านลมกรด

หัก ศอกซ้ายปัดหมัดขวาของข้าศึก

ด่าน พิลึกเท้าถีบรีบถดถอย

ลม พัดพาศอกขวาใส่ใบหน้าลอย

กรด ศอกสอยต่างมุ่งหน้าเข้าหากัน

องคตควงพระขรรค์
องคตควงพระขรรค์

องคต ตั้งแขนซ้ายกันขากรรไกร

ควง ขวาใส่เดินเหยาะเย้ยเยาะหยัน

พระ แก้โดยเท้าขวาพลิกจิกท้องพลัน

ขรรค์ ก็ฟันแทงไม่ยั้งดั่งเขาควาย

พระฤาษีลืมญาณ
พระฤาษีลืมญาณ

พระ เพลิงโหมกระหน่ำตอกย้ำขวัญ

ฤาษี งันหมัดขวาเขาหลอกเป้าหมาย

ลืม และลืมจึงถูกซัดด้วยหมัดซ้าย

ญาณ ก็แตกสลายพ่ายหมัดลวง

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม