Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

เข่าคู่เชยคาง
เข่าคู่เชยคาง

เข่า ตีคางย่อตัวโลดกระโดดใส่

คู่ ตื้นศอกใช้หนีบรัดอัดหน้าย่น

เชย ชิดแก้มพักตราตั้งหน้ายล

คาง ถูกป่นด้วยเข่าคู่สู่แง่ตาย

เชิงกุมภัณฑ์พุ่งหอก
เชิงกุมภัณฑ์พุ่งหอก

เชิง นี้พุ่งเข่าตรงลงหน้าท้อง

กุมภัณฑ์ จ้องเป้าหมายทั่วหลายด้าน

พุ่ง หมัดซ้ายเข้าแหย่แก้เชิงพาล

หอก ทะยานใส่สีข้างต่างแลกมวย

ตะแคงเข่าหยอกนาง
ตะแคงเข่าหยอกนาง

ตะแคง เข่าซ้ายตีสีข้างขวา

เข่า ซ้ายมาแก้ได้ไม่เขินขวย

หยอก กลับใช้ศอกซ้ายป่ายงงงวย

นาง ไม่ม้วยที่แพ้รู้แก้กล

เข่าข้างพรางศัตรู
เข่าข้างพรางศัตรู

เข่า นี้ใช้เมื่อคู่ต่อสู้บุก

ข้าง ขวาซ้ายสลับรุกสนุกป่าย

พราง ด้วยแก้บิดท่าโยงขวาซ้าย

ศัตรู หลงกลสลายพ่ายหลัง

กลงูไล่ตุ๊กแก
กลงูไล่ตุ๊กแก

กล ไม้เกร็ดใช้เข่าบี้ตีสลับ

งู ฉกหมับต้นคอและเกาะหลัง

ไล่ กลแก้มือขวาผ่าเข่าพัง

ตุ๊กแก รั้งบ่าตะปบหลบหัวทัน

ตาแก่ตีชุด
ตาแก่ตีชุด

ตา ไม้นี้เข่าคู่ศอกออกไวว่อง

แก่ แต่คล่องเข่าทิ่มพุงมุ่งถากถาง

ตี หัวไหล่รั้งยอกศอกฝานคาง

ชุด ตัวอย่างเข่าคู่ศอกตอกเพลินใจ

เชิงมวยหยุดโยธา
เชิงมวยหยุดโยธา

เชิง ตีเข่าพร้อมศอกตอกพักตรา

มวย เดินหน้ามุ่งมั่นมิหวั่นไหว

หยุด ลีลาโดยตอกเข่ากันเอาไว้

โยธา ไร้พลิกผันสิ้นชั้นเชิง

เชิงมวยภูผาสะท้าน
เชิงมวยภูผาสะท้าน

เชิง เข่าอัดกันอกยกห่างตัว

มวย ไม้รัวเข่าคางคอทำล่อเหลิง

ภูผา ถูกน้าวเข่ารับสับเสียเปิง

สะท้าน เถิงอกพุงยุ้งสำคัญ

หักคอช้างเอราวัณ
หักคอช้างเอราวัณ

หัก เข่าโดดตีไปใส่หน้าอก

คอ ถูกฉกหน้าคะมำส่ำอาถรรพณ์

ช้าง เสียหลักกลประชิดลูกติดพัน

เอราวัณ ถูกหักเศียรเจียนหลุดลอย

เชิงดั้นภูผา
เชิงดั้นภูผา

เชิง ออกเข่าพร้อมหมัดซัดรุกไล่

ดั้น กลใส่ขณะคู่ต่อสู้ถอย

ภู- วดลสั่นสะท้านเหงื่อกาฬย้อย

ผา ก็พลอยพังพาบราบโลกา

ศิลากระทบ
ศิลากระทบ

ศิ- วเวทสวดดังรอจังหวะ

ลา แล้วมวยเปะปะละคุณค่า

กระ โดดอัดเข่าคู่ชูลีลา

ทบ ซ้ายขวาศอกอัดรัดลำคอ

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม