Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

เชิงมวยยันโยธี
เชิงมวยยันโยธี

เชิง นี้เมื่อคู่ซ้อมอ้อมด้านหลัง

มวย ก็รั้งเอวไว้หมายเข่าโผง

ยัน ศอกกลับเพื่อจักหักกระโดง

โยธี โด่งหัวเบี่ยงเลี่ยงหลีกภัย

พุ่งหอกศอกนำ
พุ่งหอกศอกนำ

พุ่ง ศอกซ้ายรี่ไล่สู่ใบหน้า

หอก จังก้าสองศอกสับสลับจ่อ

ศอก ล่างคือเข่าซ้ายไม่รั้งรอ

นำ ตีต่อท้องน้อยร่างผล็อยลง

เชิงศอกผ่านหน้า
เชิงศอกผ่านหน้า

เชิง ไม้นี้ใช้ศอกขวาเข้ามาตอก

ศอก ท่าบอกเป้าหมายในประสงค์

ผ่าน ตรงไหปลาร้าสิ้นค่าคง

หน้า หมัดตรงยื่นแก้แต่ช้าไป

เชิงพร้ายายแก่
เชิงพร้ายายแก่

เชิง ศอกเหวี่ยงขากรรไกรใบหน้าเด่น

พร้า คือแขนปัดแก้กลพันหน้าไหล่

ยาย แกไม่เชื่องช้าชะล่าใจ

แก่ แต่ไวจึงดลแก้กลทัน

เชิงแง่ลูกคาง
เชิงแง่ลูกคาง

เชิง นี้มีอีกชื่อบอกว่าศอกตัด

แง่ มุมมีกี่แง่งัดอวดอัดกั้น

ลูก คางนั้นคือหมุดจุดสำคัญ

คาง ถูกบั่นเมื่อไหร่หนอก็เลิกเปรย

ศอกคว่ำถางป่า
ศอกคว่ำถางป่า

ศอก ขวายกสูงอัดกดหมัดต่ำ

คว่ำ ศอกย้ำจากหน้าผากถากลงเฉย

ถาง จนเกลี้ยงป่าพักตร์หักชมเชย

ป่า หน้าเลยยับย่อยรอยมลทิน

เชิงศอกฟ้าลั่น
เชิงศอกฟ้าลั่น

เชิง ใช้ศอกปนแขนแผนเหวี่ยงขวา

ศอก ตีหน้าตามหลักพักตร์ผันผิน

ฟ้า คะนองโดยไร้เค้าได้ยิน

ลั่น ระบิลศอกปนแขนแผนแก้คืน

ศอกอัดยันพยัคฆ์
ศอกอัดยันพยัคฆ์

ศอก ซ้ายงอพุ่งตรงลงหน้าหมาย

อัด กระเดือกงัดพักตร์หงายป่ายระรื่น

ยัน ศอกซ้ำย้ำจิกกันพลิกฟื้น

พยัคฆ์ หื่นเชิงสลายตายทั้งเป็น

เชิงใช้จักรนารายณ์
เชิงใช้จักรนารายณ์

เชิง ศอกกลับเชิงนี้มีคุณค่า

ใช้ ศอกขวากลับหลังอย่างที่เห็น

จักร หมุนติ้วเฉือนคอก่อประเด็น

นารายณ์ เลือกบำเพ็ญคนเด่นดี

เชิงทรายเหลียวหลัง
เชิงทรายเหลียวหลัง

เชิง นี้ศอกเฉียงหลังรอจังหวะ

ทราย เนื้อจะเล็งไว้พอได้ที่

เหลียว ตัวกลับสับกระเดือดเทือกคีรี

หลัง จากนี้ต่างเปลี่ยนแผนแล่นรุกรับ

กวางสะบัดหน้า
กวางสะบัดหน้า

กวาง สลัดตัวออกศอกซ้ายขวา

สะ กัดขาแขนซ้ายลดกดคอหมับ

บัด เดี๋ยวคู่พลั้งแก้แผ่เชิงยับ

หน้า ถูกศอกขวาสับถึงอัปรา

เชิงคชาตกมัน
เชิงคชาตกมัน

เชิง นี้อีกชื่อบอกศอกฟันหลัง

คชา รั้งศอกไว้ในทีท่า

ตก ยามที่ศัตรูจู่เข้ามา

มัน ช้งคราท่วมร่างช้างสู้ตาย

สองศอกสลับพสุธาสะท้าน
สองศอกสลับพสุธาสะท้าน

สองศอก ผลัดกันตีมิหยุดนิ่ง

สลับ ชิงฝานหน้าหาเป้าหมาย

พสุธา เลื่อลั่นอันตราย

สะท้าน กายหมุนตัวกลับสับชายโครง

เชิงอัคคีส่องแสง
เชิงอัคคีส่องแสง

เชิง ไม้ศอกกลับสลับหมัดนามชัดอยู่

อัคคี จู่โหมหมัดซัดหน้าใส

ส่อง มือซ้ายป้องพักตร์ผลักหมัดไกล

แสง แห่งชัยคือใครนั้นคุมชั้นเชิง

เชิงมวยกำแพงภูผา
เชิงมวยกำแพงภูผา

เชิง เมื่อคู่ชกถลามาด้านหลัง

มวย แก้ปังศอกกลับสับหน้าเหยิง

กำแพง พุงอีกศอกตอกกระเจิง

ภูผา เถิงกาลถล่มล่มทลาย

เชิงนาคาคาบหาง
เชิงนาคาคาบหาง

เชิง ศอกพร้อมเข่าจู่คู่ชกก่อน

นาคา ย้อนแขนซ้ายรับดับเป้าหมาย

คาบ กลแก้ศอกขวากด ปลดจุดตาย

หาง ก็ส่ายเข่าก็ปกยกขึ้นยัน

ช้างประสานงา
ช้างประสานงา

ช้าง กระโดดตีคล้ายกับใช้เข่า

ประ ท้องเข้าลู่ทางอย่างแข็งขัน

สาน เชิงแก้ด้วยสองหมัดอัดใส่กัน

งา ต่องาแทงสนั่นลั่นภพไตร

เชิงสู่แดนนาคา
เชิงสู่แดนนาคา

เชิง ศอกตบหลังเอาเข่าตีท้อง

สู่ ทำนองรุกประชิดติดหัวไหล่

แดน ลูกไม้พลิกกลับโดยฉับไว

นาคา ใช้ศอกซ้ายกลับสับหน้าเยิน

เชิงโยธาเคลื่อนทัพ
เชิงโยธาเคลื่อนทัพ

เชิง นี้ใช้ศอกพุ่งหน้าในท่าต่าง

โยธา วางมาดยำทำผิวเผิน

เคลื่อน สองศอกใส่กระเดือกสู่เทือกเนิน

ทัพ ก็เดินลวดลายขยายเชิง

ศอกยักหลังยันสองกร
ศอกยักหลังยันสองกร

ศอก คู่ยกตั้งมั่นเตรียมยันกลับ

ยักหลัง รับศัตรูดูยุ่งเหยิง

ยัน กลแก้จากหลังหวังดับเริง

สองกร เถิงรัดอกยกเข่าตี

ศอกปักค้อนตีทั่ง
ศอกปักค้อนตีทั่ง

ศอก คู่สู่ศีรษะประหนึ่งทั่ง

ค้อน คือศอกตอกปังหวังหัวบี้

ตี กลแก้พลิกตัวชั่วนาที

ทั่ง ก็ลี้พันศอกออกเข่าแทน

เชิงมวยขว้างพสุธา
เชิงมวยขว้างพสุธา

เชิง ศอกขว้างหลังนี้ตอนตีศอก

มวย ชกออกศอกขวาผ่าตามแผน

ขว้าง ศอกขวาแก้กลับปรับคะแนน

พสุธา สิ้นแกนแสนเสียดาย

เชิงมวยฤาษีบดยา
เชิงมวยฤาษีบดยา

เชิง ไม้นี้ศอกค้ำปักสลักศอ

มวย ตีต่อขากรรไกรให้หักพ่าย

ฤาษี ใช้ศอกขยี้บี้ทำลาย

บดยา คล้ายคล้ายกันนั่นแหละกล

เชิงนาคาเคลื่อนกาย
เชิงนาคาเคลื่อนกาย

เชิง ศอกควงดังว่าสลาตัน

นาคา ฟันศอกคู่เพียงหมู่ฝน

เคลื่อน แก้กลอีกฝ่ายปลายเท้าดล

กาย ไม่พ้นถูกฝ่าจิกหน้าท้อง

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม