Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

แม่ไม้จระเข้ฟาดหาง
แม่ไม้จระเข้ฟาดหาง

แม้ไม้ รุกซัดหมัดซ้ายตรงร่ายเร่

จระเข้ พลิกกลับรับท่าโถม

ฟาด ส้นเท้าตามด้วยหมัดอัดอีกโครม

หาง เร่งโหมซัดก้านคอเลิกต่อกรรม

แม่ไม้สลับฟันปลา
แม่ไม้สลับฟันปลา

แม้ไม้ รับวงนอกบอกต้นเค้า

สลับ เท้าเหมือนฟันปลาตาจับจ้อง

ฟัน หมัดตรงแก้กลผลักหักลำพอง

ปลา ในข้องหมดฤทธิ์ถูกบิดเกลียว

แม่ไม้ปักษาแหวกรัง
แม่ไม้ปักษาแหวกรัง

แม้ไม้ รับวงในสู่ไม้ดื่น

ปักษา ครึนพลังซ้ายป้ายเฉียดเฉี่ยว

แหวก หมัดตรงฝ่าสองศอกออกปราดเปรียว

รัง กาเหยี่ยวฝ่ายรุกก็ขอทำลาย

แม่ไม้ชวาซัดหอก
แม่ไม้ชวาซัดหอก

แม่ไม้ หลบหมัดตรงศอกวงนอก

ชวา ตอกน้ำหนักผลักเป้าหมาย

ซัด ศอกสู่ชายโครงตรงแถบซ้าย

หอก ทิ่มป่ายพาดบ่าก็ล้าปลง

แม่ไม้อีเหนาแทงกริช
แม่ไม้อีเหนาแทงกริช

แม่ไม้ ศอกวงในไล่หมัดทิ่ม

อีเหนา จิ้มโครงซ้ายป้ายพิษสง

แทง ด้วยศอกตอกด้วยหมัดอัดให้ลง

กริช ยังคงจ่อโครงซ้ายสลายลีลา

แม่ไม้ยอเขาพระสุเมรุ
แม่ไม้ยอเขาพระสุเมรุ

แม่ไม้ ย่อตัวต่ำค้ำเสยคาง

ยอเขา ขวางง้างหงายไม่เป็นท่า

พระ ส่งหมัดซ้ายปองป้องพักตรา

สุเมรุ ครานี้พลาดอาจพังครืน

แม่ไม้ตาเถรค้ำฝัก
แม่ไม้ตาเถรค้ำฝัก

แม่ไม้ นี้ชกคางกางหมัดเหิน

ตาเถร เดินประหมัดอัดแข็งขืน

ค้ำ ส่วนค้ำชัดส่วนซัดสองหยัดยืน

ฝัก ซ้ายยื่นขวาร้ำต่างย้ำตี

แม่ไม้มอญยันหลัก
แม่ไม้มอญยันหลัก

แม่ไม้ รับเชิงหมัดอัดด้วยถีบ

มอญ เร่งรีบงอแขนขวาเต็มที่

ยัน แก้ด้วยหมัดซ้ายตรงส่งทันที

หลัก ชัยมีข้างหน้าถ้าพลิกแพลง

แม่ไม้ปักลูกทอย
แม่ไม้ปักลูกทอย

แม่ไม้ รับเตะด้วยศอกออกทุกท่า

ปัก ศอกขวาปัดเท้าพ้นเป้าแฝง

ลูก ไม่รุกงอแขนแผนยั่วแยง

ทอย สู่แหล่งและป้องหน้าคราจู่โจม

แม่ไม้หักงวงไอยรา
แม่ไม้หักงวงไอยรา

แม่ไม้ แก้ด้วยศอกตอกโคนขา

หัก ลีลาทะยานใส่ไล่กระหน่ำ

งวง เท้าหมายชายโครงบ่งกลนำ

ไอยรา ระส่ำสุดคำแปล

แม่ไม้นาคาบิดหาง
แม่ไม้นาคาบิดหาง

แม่ไม้ รับการเตะติดบิดปลายเท้า

นาคา เอาหน้าขารับกลับกลแก้

บิด ปลายเท้าเบนเบือนไม่เชือนแช

หาง นาคเลยสุดแลแย่ยับเยิน

แม่ไม้วิรุฬหกกลับ
แม่ไม้วิรุฬหกกลับ

แม่ไม้ รับเตะด้วยถีบเข้าโคนขา

วิรุฬ อ้ามือส่องป้องหน้าเหยิน

หก ตัวหมุนกลแก้แต่ช้าเกิน

กลับ ฉุกเฉินเสียแง่สุดแก้ตัว

แม่ไม้รุกดับชวาลา
แม่ไม้รุกดับชวาลา

แม่ไม้ ชกด้วยหมัดซ้ายสู่ใบหน้า

รุก นัยน์ตาหวังผลป่นสลัว

ดับ ด้วยสวนหมัดซ้ายขวาถลารัว

ชวาลา แม้มืดมัวไม่กลัวกัน

แม่ไม้ขุนยักษ์จับลิง
แม่ไม้ขุนยักษ์จับลิง

แม่ไม้ นี้ฝึกเน้นเป็นสามตอน

ขุนยักษ์ สอนรุก-รับกับหมัดมั่น

จับ กลเท้ารุก-รับเกะฉับพลัน

ลิง ไม่หวั่นศอกรุก-รับเอากลับคืน

แม่ไม้หักคอเอราวัณ
แม่ไม้หักคอเอราวัณ

แม่ไม้ โน้มคอตีเข่าเข้าใบหน้า

หัก ลีลาฝ่ายรุกผู้ไม่ดูอื่น

คอ ถูกเข่าตีรวนเกินสวนฟื้น

เอราวัณ สุดฝืนสะอื้นโอย

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม