Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

เหวี่ยงสั้นหมัดนำ
เหวี่ยงสั้นหมัดนำ

เหวี่ยง หมัดเป็นหมัดที่สามตามต่อมา

สั้น เหวี่ยงถ้าไม่ถนัดไม่ชัดแจ้ง

หมัด ท่าใหม่ให้เปลี่ยนคว่ำออกสำแดง

นำ ดลกายแกร่งรู้รุกในทุกกล

หมัดตรงชกนำ
หมัดตรงชกนำ

หมัด นี้เรียกพระยาพายล้มสิงขร

ตรง แล้วย้อนพุ่งยิบสิบเอ็ดวิถี

ชก หน้าหลังขวาซ้ายหลายวิธี

นำ อินทรีย์ปราดเปรียวเชี่ยวทุกทาง

หมัดตรงชกตาม
หมัดตรงชกตาม

หมัด ต่อมาท่าซัดหมัดที่สอง

ตรง นี้ต้องตามอัด(ด้วย)หมัดอีกข้าง

ชก ท่านี้ช่วยเอวไหล่ให้อกกาง

ตาม แผนสร้างสรีระจะแข็งแรง

เหวี่ยงสั้นหมัดตาม
เหวี่ยงสั้นหมัดตาม

เหวี่ยง ทุกหมัดแรงดีที่สันหมัด

สั้น ถนัดเสยใกล้จะได้ผล

หมัด ซัดไปเต็มรักหักจำนน

ตาม อนุสนธิ์หมัดที่สี่มีแต่บรรพ์

เหวี่ยงยาวหมัดตาม
เหวี่ยงยาวหมัดตาม

เหวี่ยง กระทบเป้าหมายพลันด้วยสันหมัด

ยาว สุดหยัดอัดใส่ให้ลือลั่น

หมัด เปลี่ยนหมัดทิ่มแทงทแยงยัน

ตาม ฤทธิ์อันเลื่องชื่อคือ..หมัดตาม

ขว้างยาวกลับหลัง
ขว้างยาวกลับหลัง

ขว้าง กำปั้นกลับหลังหมายสุดปลายแขน

ยาว กี่แสนโยชน์ใดไม่ท้อขาม

กลับ ตวัดสวนทางเก่าเฝ้าคุกคาม

หลัง หมัดนามที่ห้าสง่าดาล

สอยดาวหมัดนำ
สอยดาวหมัดนำ

สอย หมัดหงายวงนอกหงายศอกยื่น

ดาว ทั่วผืนแผ่นฟ้าอวสาน

หมัด พระกาฬเปิดโลกข้ามโกรกธาร

นำ กลผ่านหมัดที่เจ็ดเด็ดดารา

สอยดาวหมัดตาม
สอยดาวหมัดตาม

สอย ด้วยหมัดหงายวงในไล่ตามหลัง

ดาว สุกปลั่งยังกระจายสลายค่า

หมัด กระตุกหงายช้อนย้อนพักตรา

ตาม วิชาหมัดที่แปดแผดกรุงราม

หมัดโขกวงนอก
หมัดโขกวงนอก

หมัด ที่เก้านามว่าอินทราขว้างจักร

โขก ด้วยหลักเก่าเฟื่องเมืองสยาม

วง พระรามสะกดทัพนับเนื่องนาม

นอก ในความหมายล้วนป่วนคนดู

หมัดโขกวงใน
หมัดโขกวงใน

หมัด ที่สิบคว่ำท่าควงพระขรรค์

โขก ประชิดหมัดสั้นฟันเข้าสุ่

วง แขนงอโขกอัดใส่ศัตรู

ใน เชิงครูสุดสรรจำนรรจา

หมัดต่อยเสยคาง
หมัดต่อยเสยคาง

หมัด สิบเอ็ดนามว่าพระรามหักศร

ต่อย ตัดตอนปัดศอกออกพันหน้า

เสย ด้วยศอกแบบอย่างช้างเสยงา

คาง จะพากระทบฟันบั่นวจี

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม