Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

กลตีเข่าเหน็บ
กลตีเข่าเหน็บ

กล ซัดตัดผ่านหน้าด้านขวาซ้าย

ตี กระทบเป้าหมายในสนิท

เข่า และเล็มขนานพื้นเฉียงขึ้นนิด

เหน็บ ติดติดเขาปัดป้องเราจ้องโครม

กลมวยเข่าโทน
กลมวยเข่าโทน

กล การใช้เข่าตรงส่งไปหน้า

มวย เหลี่ยมขวากระตุกเข่าเชาวน์แคล่วคล่อง

เข่า ตีขึ้นล้ำหน้าเป็นท่าทอง

โทน ปกป้องเมื่อศัตรูรู้ทางชัด

กลตีเข่าเฉียง
กลตีเข่าเฉียง

กล ตีเข่าเฉียงขึ้นยื่นเป้าหมาย

ตี เข่าซ้ายหรือขวาตามถนัด

เข่า กระทุ้งโคนขาในท่างัด

เฉียง แล้วปัดคู่ต่อสู้จนลู่ลาน

กลไม้เข่าโค้ง
กลไม้เข่าโค้ง

กล การบิดสะโพกคว่ำนำเข่าลอย

ไม้ มวยค่อยมุ่งเข้าเป้าสังหาร

เข่า กับขายื่นออกบอกเชิงชาญ

โค้ง เข่ากว้านกวาดเยี่ยงเหวี่ยงตามเพลง

กลตีเข่าตัด
กลตีเข่าตัด

กล การเหวี่ยงเข่าผ่านด้านขวาซ้าย

ตี เป้าหมายแรงส่งจุดตรงเผง

เข่า และขาปลายเท้าเข้าละเลง

ตัด รอนเร่งอรินทร์พลันสิ้นฤทธิ์

กลตีเข่าน้อย
กลตีเข่าน้อย

กล การย้ำเข่าสั้นปะทะหน้าขา

ตี เข้าหายิกยิกเพื่อพลิกโฉม

เข่า จ๊อกแจ๊ก,เข่าไล่มด,ตามซดโทรม

น้อย ก็โหมให้มากใช่ยากเย็น

กลไม้เข่าลา
กลไม้เข่าลา

กล ตีเข่าทำมุมป้านผ่านขมับ

ไม้ คล้ายกับครึ่งเข่าแข้งแจงให้เห็น

เข่า นี้แปลกกว่าเข่าอื่นดาษดื่นเป็น

ลา เมื่อคู่ลำเค็ญต้องเป็นไป

กลไม้เข่าโยน
กลไม้เข่าโยน

กล กระโดดหมายเป้าเข้าคางอก

ไม้ นี้ยกเข่างอล่อเข้าใส่

เข่า ในท่าเข่าลอยปล่อยพิษภัย

โยน เพื่อให้ศัตรูรู้รสมัน

กลไม้เข่ากด
กลไม้เข่ากด

กลตีเข่ากดร่างห่างลำตัว

ไม้ นี้กลั้วแรงสู่ศัตรูหวั่น

เข่า กดลงสุดฤทธิ์พิชิตพลัน

กด แล้วชันเข่าค้างขวางไพรี

กลไม้เข่ายอ
กลไม้เข่ายอ

กล ตีเข่ามือกดคู่ต่อสู้ไว้

ไม้ ช่วยให้แรงเด้งตัวเร่งรี่

เข่า จะแข้งแกร่งได้ในทันที

ยอ แล้วตีเอวกับตักยักชนะ

กลตีเข่าเหยียบ
กลตีเข่าเหยียบ

กล ทะยานเหยียบขึ้นยืนตีเข่า

ตี ล่อเป้าเข้าขมับสับศีรษะ

เข่า คู่ชกสะกัดไว้ไม่เลยละ

เหยียบ แล้วเตะเข้าจังหวะกะท้องน้อย

กลตีเข่าคู่
กลตีเข่าคู่

กล กระโจนเข่าคู่สู่เป้าหมาย

ตี ส่งปลายคางถล่มให้ล้มผล็อย

เข่า ทั้งสองกดอกเหงื่อตกย้อย

คู่ ชกม่อนหลับสนิทถ้าผิดมวย

กลตีเข่าลอย
กลตีเข่าลอย

กล กระโดดตัวลอยสอยเข่าซัด

ตี เร่งรัดรุนแรงแกร่งและสวย

เข่า ลอยตีเพื่อประสงค์ให้งงงวย

ลอย ตัวด้วยท่าขานประสานโรง

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม