Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

ศอกตัดด้านหลัง
ศอกตัดด้านหลัง

ศอก วาดผ่านหน้าใสยื่นไปหลัง

ตัด กำลังศึกโผนโค่นลำหัก

ด้าน น้ำหนักทิ้งสะโพกลงขาพัก

หลัง ประจักษ์เป้าหมายสลายกล

ศอกตัดด้านหน้า
ศอกตัดด้านหน้า

ศอก ตั้งราบขนาบพื้นยื่นไปหน้า

ตัด ใส่ตาหน้าผากบากสุดโด่ง

ด้าน เข่าให้เหยียดตรงส่งแรงโยง

หน้า ว่างโปร่งถูกคัมภีร์มีสำนัก

ศอกงัดสองกล
ศอกงัดสองกล

ศอก งัดนำศอกงัดตามนามสองท่า

งัด ปลายคางใบหน้าเป็นปลาป่น

สอง เท้าย่อฟันศอกกลบหลบหน้าตน

กล ส่งผลลิ้นปี่อกฟกไปนาน

ศอกพุ่งสองท่า
ศอกพุ่งสองท่า

ศอก ตั้งตรงตามแนวทิศพิชิตศึก

พุ่ง เท้ากึกรุกเข้าหาท่าแตกฉาน

สอง ศอกผลักงัดแทงแรงทะยาน

ท่า เชี่ยวชาญเช่นนี้ศิษย์มีครู

กลศอกกระทุ้ง
กลศอกกระทุ้ง

กล ตีศอกผิดฝากกระชากกลับ

ศอก สองสับสลับกันตะบันสู่

กระ แทกคู่ข้างลำตัวคั่วศัตรู

ทุ้ง จนอยู่เชิงศอกค่อยบอกลา

เชิงมวยศอกกลับ
เชิงมวยศอกกลับ

เชิง ศอกหมุนตัวตีที่ด้านหลัง

มวย ประดังกลเผยเฉลยค่า

ศอก ที่ตีออกไปไม่นับครา

กลับ เป็นท่าจักรนารายณ์สลายลม

กลศอกกลับตัด
กลศอกกลับตัด

กล หมุนตัวศอกกระทบสยบข้าง

ศอก ขวากางเชิดกระชากฉากปฐม

กลับ หลังศอกหมุนรอบตัวชั่วตาชม

ตัด ถล่มหัวคิ้วแก้มแถมปลายคาง

ศอกกลับตีลง
ศอกกลับตีลง

ศอก ที่มีวิถีโยงโค้งแล้วดิ่ง

กลับ จากบนศอกทิ้งดิ่งลงล่าง

ตี ด้วยศอกสู่ด้านหลังหยั่งทิศทาง

ลง ที่กลางหลังศีรษะกะท้ายทอย

ศอกกลับตีขึ้น
ศอกกลับตีขึ้น

ศอก ที่มีวิถีโยงโค้งแล้วขว้าง

กลับ จากล่างขึ้นบนวนบ่อยบ่อย

ตี เป้าหมายท้องลิ้นปี่ที่คางพลอย

ขึ้น หรือลงทยอยค่อยเปลี่ยนแปลน

ศอกกลับเฉียงลง
ศอกกลับเฉียงลง

ศอก นี้คล้ายศอกกลับที่สับลง

กลับ ศอกส่ง พุ่งเฉียงเหวี่ยงหน้าแขน

เฉียง ศอกเป็นมุมป้านสะท้านแดน

ลง สู่แผนเป้าหมายชิงชายเคือง

ศอกถองสองกล
ศอกถองสองกล

ศอก ท่านี้มีหลักสองลักษณะ

ถอง โดยกระตุกศอกออกครบเครื่อง

สอง ท่าถองหน้าถองหลังดังลั่นเมือง

กล ยักเยื้องเสือกศอกถองคล่องลีลา

ปลาหมอแถกเหงือก
ปลาหมอแถกเหงือก

ปลา ยามขาดน้ำหนอก็ดิ้นพราด

หมอ ยามขาดคนไข้ไม่มีท่า

แถก สองศอกออกกางอย่างเหงือกปลา

เหงือก มัจฉาทนสุดดุจศอกกาง

ท่าศอกสับคู่
ท่าศอกสับคู่

ท่า ศอกคู่สับลงตรงเป้าหมาย

ศอก พุ่งปลายดิ่งแนบตามแบบอย่าง

สับ ใบหน้าหัวไหล่ไม่เว้นวาง

คู่ ชกขวางโอบเอวแช่ก็แก้ทัน

บอกท่าศอกเฉือน
บอกท่าศอกเฉือน

บอก ด้วยเชิงให้คู่ชกวิตกภาพ

ท่า กำราบพังทำนบสยบขวัญ

ศอก ตีลงจนคู่ต่อสู้งัน

เฉือน หรือบั่นด้วยศอกซ้ำย้ำเลือดทา

กลเรียกศอกเช็ด
กลเรียกศอกเช็ด

กล นี้ออกเชิงคล่องถองเข้าใส่

เรียก บาดแผลเปิดใหญ่เต็มใบหน้า

ศอก ตีเสร็จแบมือออกบอกลีลา

เช็ด แทนผ้าเช็ดหน้าแผลอ้าเติม

ศอกเฉียงขึ้นลง
ศอกเฉียงขึ้นลง

ศอก นี้พุ่งปลายส่งลงหรือขึ้น

เฉียง ทะมึนอัดใส่ใจฮึกเหิม

ขึ้น ก็ตีศอกขึ้นยื่นสูตรเดิม

ลง ก็เสริมแรงอัดซัดปลายคาง

พับแขนศอกเหวี่ยง
พับแขนศอกเหวี่ยง

พับ แขนยกฝ่ามือไปไว้หน้าอก

แขน ง้างยกปลายศอกชี้ออกข้าง

ศอก งัดทิ่มสู่เป้าหมายหลายทิศทาง

เหวี่ยง และขว้างตำคาง,หน้าพาคอเคล็ด

เรียกท่าศอกปัก
เรียกท่าศอกปัก

เรียก อีกชื่อขานออกศอกขว้างหน้า

ท่า ฤาษีบดยาก็ว่าเกร็ด

ศอก กดสับเฉือนแสกหน้าน้ำตาเล็ด

ปัก ศอกเช็ดย้ำท่าว่า...บดยา

เรียกท่าศอกอัด
เรียกท่าศอกอัด

เรียก อิเหนาแทงกริชมิดทั้งด้าม

ท่า บุกงามแขนทั้งท่อนยอนใบหน้า

ศอก ถองตัวเข่ายกแยงแฝงเข้ามา

อัด จนว่าอรินทร์พ่ายตายทั้งยืน

เรียกท่าสวนทวน
เรียกท่าสวนทวน

เรียก ตามท่าทั้งขาแขนแล่นสวนกัน

ท่า ขาไวแขนนั้นทันหยิบยื่น

สวน ทั้งเท้าหมัดซัดกันครึน

ทวน ใครขืนช้ากว่าก็ลายุค

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม