Muaythai Skills

แม่ไม้มวยไทย

ไม้รุกสี่จังหวะ
ไม้รุกสี่จังหวะ

ไม้ หมัดตรงแตะจ่ายสู่ปลายคาง

รุก ตัดล่างที่พับนอกดั่งหอกเหิน

สี่ แบบรุกว่องไวให้ความเพลิน

จังหวะ เดินสามสี่ซัดตัดต้นคอ

ไม้รุกสองจังหวะ
ไม้รุกสองจังหวะ

ไม้ เตะถีบอัดข้างวางจังหวะ

รุก จะจะถีบศอกหยอกเข้าใส่

แข้ง เข่าหมัดศอกตอกสะใจ

จังหวะ ให้เป็นคู่มาอย่าละเลย

ไม้รุกสามจังหวะ
ไม้รุกสามจังหวะ

ไม้ จังหวะหมัดตรงส่งลูกคาง

รุก เท้าย่างประชิดไม่คิดเฉย

สาม คืดส่งเข่าลอยสอยหน้าเงย

จังหวะ เผยสามช่วงอย่าล่วงเกิน

อาจารย์กรองแก้ว บูรณะกิจ บทกลอน - บุญโด่ง กำลังดี ผู้รวบรวม