บรรยากาศการชั่งน้ำหนัก

 ศึกมวยไทยพลังใหม่

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น.

เวทีมวยราชดำเนิน

 ถ่ายทอดสด www.gosport.world และจานดำ PSI80 ช่อง CHIC Station

 

Phetkiri_Rittikrairob_1-1

 

พิกัด 123 ปอนด์

เพชรคีรี พักยก77 ชั่งได้ 123.6 ลด 0.6 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ฤทธิ์ไกรรพ ดร.แก้วนนทบุรี ชั่งได้ 123 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Narindech_Phettasua_2-1

 

พิกัด 119 ปอนด์

นรินทร์เดช หมูปิ้งอร่อยจุงเบย ชั่งได้ 120.4 ลด 1.4 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

เพชรตาเสือ ส.วังเสือ ชั่งได้ 119 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Phetsuwan_Silangoen_3-1

 

พิกัด 127 ปอนด์

เพชรสุวรรณ บูมเด็กเซียน ชั่งได้ 129.2 ลด 2.2 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ศิลาเงิน ลานนาแอนด์โฮมสเตย์ ชั่งได้ 127 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Sangatit_Jaruadsuk_4-1

 

คู่เอก

พิกัด 139 ปอนด์

แสงอาทิตย์ หัวสระยิมส์ ชั่งได้ 139.2 ลด 0.2 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

จรวดศึก เกียรตินาวี ชั่งได้ 139 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Kiatsak_Yodkitti_5-1

 

พิกัด 119 ปอนด์

เกียรติศักดิ์ พยัคฆ์กันธร ชั่งได้ 119.1 ลด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ยอดกิตติ ดร.แก้วนนทบุรี ชั่งได้ 119 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Phetmongkol_Panphet_6-1

 

พิกัด 130 ปอนด์

เพชรมงคล เมืองสีมา ชั่งได้ 130 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ปานเพชร พยัคฆ์เมืองงา ชั่งได้ 130 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Yodsupper_Krichngoen_7-1

 

พิกัด 115 ปอนด์

ยอดซุปเปอร์ ลูกเจ้าแม่สายวารี ชั่งได้ 117.7 ลด 2.7 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

กริชเงิน พันธมิตรมวยไทย ชั่งได้ 115 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

Phetekkachai_Yodsanan_8-1

 

คู่เอก

พิกัด 130 ปอนด์

เพชรเอกชัย ศิษย์กำนันเหน่ง ชั่งได้ 130 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

ยอดสนั่น ช.โชคศักดิ์ศรี ชั่งได้ 130.1 ลด 0.1 ปอนด์
ฟอร์มล่าสุด -

 

ตารางชื่อ

 

พุธ 15 พ.ย. 2566 00:00